Sota el títol de mobilitat internacional volem donar una primera resposta i possible derivació a qüestions relacionades amb:

 • Estudiar a l’estranger
 • Pràctiques a l’estranger
 • Treballar a l’estranger
 • Voluntariat i cooperació a l’estranger
 • etc…

Des de l’Oficina Jove del Bages s’ofereix una assessoria en mobilitat internacional des d’on també s’orienta en la participació de projectes dins d’aquest àmbit.

Des del Consell Comarcal gestionem un programa específic de mobilitat internacional, l’anomenat Projectes de Voluntariat inclós dins del COS EUROPEU DE SOLIDARITAT (CES), del qual en trobareu els detalls en els apartats que segueixen.

Projectes de Voluntariat (Cos Europeu de Voluntariat)

L’objectiu del programa del COS EUROPEU DE SOLIDARITAT (CES) 2021-2027 és:

Millorar el compromís dels joves i les organitzacions en activitats solidàries accessibles i d’alta qualitat, principalment de voluntariat, com a mitjà per enfortir la cohesió, la solidaritat, la democràcia, la identitat europea i la ciutadania activa a la Unió i més enllà, abordant els reptes socials i humanitaris amb un enfocament particular a la promoció del desenvolupament sostenible, la inclusió social i la igualtat d’oportunitats.

El Cos Europeu de Solidaritat inclou tres tipus de programes:

Els projectes de voluntariat ofereixen l’oportunitat a les persones joves de participar en activitats solidàries. El voluntariat es pot realitzar en un país diferent del país de residència del participant (transfronterer) o al país de residència del participant (al país). L’abast dels projectes de voluntariat és ampli, abastant una àmplia gamma d’àmbits, com ara la protecció del medi ambient, la mitigació del canvi climàtic o una major inclusió social.

Els equips de voluntariat en àrees d’alta prioritat són projectes d’impacte a gran escala que donen suport a activitats voluntàries realitzades per joves d’almenys dos països diferents i, que s’uneixen per expressar la seva solidaritat mitjançant la implementació d’intervencions a curt termini que donen resposta els reptes europeus comuns en àrees polítiques definides cada any a nivell de la UE.

És una activitat solidària sense ànim de lucre iniciada, desenvolupada i implementada per persones joves (mínim de 5) durant un període de 2 a 12 mesos. Ofereix l’oportunitat d’expressar la solidaritat assumint la responsabilitat i comprometent-se a produir canvis positius a la seva comunitat local. El projecte hauria de tenir un tema clarament identificat que el grup de joves vol explorar junts i que s’ha de traduir en les activitats concretes diàries del projecte i involucrar a tots els membres del grup. Els projectes de solidaritat haurien d’abordar els reptes clau de les comunitats, si escau, inclosos els identificats conjuntament a les regions frontereres i també haurien de presentar un valor afegit europeu. La participació en un projecte solidari és una important experiència d’aprenentatge no formal a través de la qual els joves poden impulsar el seu desenvolupament personal, educatiu, social i cívic.

European Solidarity Corps

Des del Consell Comarcal del Bages gestionem el projecte número 1: Projectes de Voluntariat; els quals permeten la mobilitat individual de persones joves d’edats compreses entre 18 i els 30 anys.

El Consell Comarcal ofereix suport a aquelles entitats o institucions que es plantegin acollir a persones joves voluntàries d’un país diferent del propi en un projecte concret en el qual s’incloguin tasques de voluntariat.

Si esteu interessats/des en aquest projecte envieu un correu electrònic a: [email protected]

Suport Inicial

Suport en la redacció del projecte i posterior tramitació d’aquest

Característiques bàsiques del projecte d’acollida

 • Que contempli entre 25 i 30 hores setmanals de tasques a realitzar per a la persona voluntària
 • Que cada persona acollida ho sigui per un període comprés entre 6 i 12 mesos
 • Que disposi d’una xarxa de voluntaris locals
 • Que disposi d’una persona referent per a la persona voluntària.

Cal expressar que la tasca de voluntariat en cap cas supleix un lloc de treball; entenent que la persona voluntària assumeix tasques de suport però no és responsable directe de l’activitat.

Les entitats i institucions interessades a donar-se d’alta com a entitats d’acollida dins dels projectes de voluntariat poden consultar aquest enllaç explicatiu de la tramitació del projecte.

Suport després de l’aprovació del projecte

Les tasques de suport del Consell Comarcal un cop l’entitat d’acollida disposa d’un projecte aprovat són:

 • Contacte amb possibles persones voluntàries.
 • Selecció inicial de les persones candidates per a cadascun dels projectes d’acollida
 • Tramitació del projecte conjunt per a l’acollida de persones voluntàries europees a la comarca del Bages
 • Suport en les tasques de l’acollida: allotjament, manutenció, diners de butxaca (quantitat fixa que atorga el programa mensualment per a cada persona que participa de la mobilitat)…
 • Suport en la tutoria
 • Tramitació de la valoració final del projecte i justificació d’aquest