Logotip del Servei Especialitzat d'Atenció a la Vellesa

Equip Especialitzat d’Atenció a la Vellesa
Treballadora social, psicogeriatra i advocat
93 693 03 68
[email protected]

Mònica Busuldu Cabot
(Tècnica)

93 693 03 68
[email protected]

Magdalena Jiménez Segura
(Administrativa)

93 693 03 68
93 693 03 98
[email protected]

Sonia Piquer Marxuach
(Administrativa)

93 693 03 68
[email protected]

De 9 a 14 h (de dilluns a divendres).
De 16 a 18 h (dilluns).

El Servei Especialitzat d’Atenció a la Vellesa (SEAV) del Bages està format per un equip multidisciplinari especialitzat en l’abordatge de situacions de sospita i/o maltractament a persones grans, amb l’objectiu final de garantir la protecció de les persones grans de la comarca del Bages. S’identifiquen diverses fases, que són l’assessorament professional, l’avaluació i la intervenció i el tancament, i que s’aniran delimitant en funció de les necessitats i l’evolució de la situació.

Està format per una treballadora social, dues psicogeriatries i un advocat.

El servei ha estat possible gràcies a la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa, i amb la resta d’ajuntaments que conformen l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Bages. El servei també compta amb el suport econòmic del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU; i també amb el suport de la Diputació de Barcelona per la seva posada en marxa.

El servei està inspirat  amb l’experiència de l’Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia (EAVA) del Consell Comarcal de l’Anoia.

Objectius generals

 • Oferir una atenció multidisciplinària a tots els casos de sospita o certesa de maltractaments detectats a la comarca del Bages.
 • Reduir els danys en les persones que han patit maltractament
 • Informar, apoderar i augmentar l’autonomia de les persones grans per a la presa de decisions sobre aspectes de la seva pròpia vida.
 • Sensibilitzar la societat sobre el fenomen dels maltractaments de les persones grans.

Objectius específics

 • Proporcionar eines per facilitar la detecció de les situacions de maltractament.
 • Assessorar els equips que ho sol·licitin: assessorament legal, psicològic i/o social.
 • Oferir una avaluació especialitzada per identificar tots els aspectes implicats en la situació de maltractament i orientar futurs plans d’intervenció.
 • Oferir plans d’intervenció específics, integrals i sistèmiques dirigides a la persona gran, al presumpte responsable del maltractament i/o l’entorn.
 • Instar a procediments legals destinats a oferir mecanismes de protecció a les persones grans.
 • Establir les coordinacions i col·laboracions amb els i les professionals vinculades amb la situació.
 • Millorar la sensibilització dels diferents agents del territori sobre aquest fenomen, sigui a través de campanyes de sensibilització com a través de formacions.
 • Elaborar una memòria anual i fer difusió de les dades i les principals conclusions.

Com puc sol·licitar el servei?

Poden sol·licitar el servei els Equips Bàsics de Serveis Socials de les dues Àrees Bàsiques de Serveis Socials de la comarca del Bages (Manresa i els 29 municipis de la comarca del Bages). Per fer-ho, cal fer arribar la fitxa de sol·licitud que trobareu a continuació i entrar-la per EACAT del Consell Comarcal del Bages. Un cop rebuda, rebreu un correu electrònic de confirmació i les properes passes a seguir.

Els serveis del SEAV seran complementàries i en continuïtat amb les que s’hagin dut a terme fins al moment. Per tant, per a cada cas sempre es requerirà la coordinació dels diferents agents, i es delimitaran les responsabilitats i les temporalitats de les actuacions.

Per cada sol·licitud, s’obrirà un expedient virtual on quedaran recollides les dades i la informació que es vagi recollint durant tot el procés. Aquest expedient romandrà obert fins al seu tancament, que quedarà arxivat.

Full sol·licitud SEAV genèric 

Fitxa sol·licitud SEAV Aj. Manresa 

Infografies

Infografia 1 (Circuit) – Comarca

Infografia 1 (Circuit) – Logo Aj. de Manresa

Infografia 2 (Sospites d’alguna situació de maltractament cap a una persona gran) – Comarca

Infografia 2 (Sospites d’alguna situació de maltractament cap a una persona gran) – Logo Aj. Manresa

x