Mònica Busuldu Cabot
(Tècnica)

93 693 03 68
[email protected]

Jaume Fortuño Polinario
(Tècnic)

93 693 03 68
[email protected]

Noemí Gudayol Sanclimens
(Tècnica)

93 693 03 68
[email protected]

Daisy Larrubia Rovira
(Tècnica)

93 693 03 68
[email protected]

Sandra López Curós
(Tècnica)

93 693 03 68
[email protected]

Sara Casajuana Costa
(Tècnica)

93 693 03 68
[email protected]

Magdalena Jiménez Segura
(Administrativa)
93 693 03 68
93 693 03 98
[email protected]

Sonia Piquer Marxuach
(Administrativa)
93 693 03 68
[email protected]

De 8:00h a 15:00h
de dilluns a divendres

De 15.30h a 18:00h
dilluns
(a excepció del període comprès entre
el 15 de juny i el 15 de setembre)

El Servei d’Inclusió Social i Convivència del Consell Comarcal del Bages té com a finalitat promoure i enfortir la convivència en la diversitat i la cohesió social del Bages. Des del Servei es desenvolupen polítiques, actuacions, programes i serveis d’inclusió social i comunitaris que afavoreixin el ple desenvolupament, l’equitat d’oportunitats, la participació, l’apoderament i una atenció integral adreçada a diferents individus i grups, concretament: persones grans, persones amb dependència, persones amb (dis)capacitats), persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, els joves migrats sols, les apàtrides i les retornades.

 • Servei descentralitzat Primera Acollida (S1A) del Bages.
 • Servei d’atenció a joves en situació de vulnerabilitat del Bages.
 • Servei d’interpretació lingüística.
 • Servei d’Assessorament d’Estrangeria.
 • Acollida i inclusió de persones estrangeres, migrades, apàtrides, retornades, sol·licitants de protecció internacional i d’altres col·lectius: joves migrats sols i dones.
 • Gestió del circuit de suport en l’emancipació juvenil.
 • Servei  d’Assessorament Especialitzat d’Atenció a la Vellesa (SEAV) del Bages.
 • Consell de les Persones Grans del Bages.
 • Campanya Tracta’m Bé.
 • Servei d’assessorament especialitzat en (dis)capacitats.
 • Recursos d’interès per a persones grans, persones amb (dis)capacitats, familiars, entitats i associacions i professionals que treballen amb aquests col·lectius.
 • Servei d’intèrpret de llengua de signes.
 • Suport a les persones sordes oralistes.
 • Desenvolupament d’activitats i programes de sensibilització, bon tracte i convivència en la diversitat als ajuntaments, centres educatius de primària, centres educatius de secundària i adreçades a la ciutadania en general.
 • Servei de transport adaptat i assistit de persones adultes.
 • Estudis, diagnosis i plans d’actuació.
 • Comissió de Desinternament de joves sense referents familiars del Bages.
 • Servei i Oficina d’Acció Comunitària Inclusiva del Bages.
 • Observatori de la exclusió social del Bages.
 • Formació i sensibilització.
 • Drets humans, igualtat de tracte i no discriminació.