Magdalena Jiménez Segura (Administrativa)
93 693 03 68
93 693 03 98
[email protected]

Veronica Cejudo Díaz (Administrativa)
93 693 03 68
[email protected]

Mònica Busuldu Cabot (Tècnica)
93 693 03 68
[email protected]

Marina Jiménez del Barco Cantos (Tècnica)
93 693 03 68
[email protected]

Jaume Fortuño Polinario (Tècnic)
93 693 03 68
[email protected]
[email protected]

Noemí Gudayol Sanclimens (Tècnica)
93 693 03 68
[email protected]
[email protected]

Daisy Larrubia Rovira (Tècnica)
93 693 03 68
[email protected]
[email protected]

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 a 18 h (dilluns, a excepció període comprès dintre el 15 de juny i el 15 de setembre).

El servei d’Inclusió Social, Acollida i Envelliment del Consell Comarcal del Bages té com a finalitat promoure i enfortir la convivència en la diversitat i la cohesió social del Bages. Des del Servei es desenvolupen polítiques, actuacions, programes i serveis d’inclusió social i comunitaris que afavoreixin el ple desenvolupament, l’equitat d’oportunitats, la participació, l’apoderament i una atenció integral adreçada a diferents individus i grups, concretament: persones grans, persones amb dependència, persones amb (dis)capacitats), persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, els joves migrats sols, les apàtrides i les retornades.

 • Servei de primera acollida (S1A) del Bages.
 • Servei d’interpretació lingüística.
 • El Servei d’Assessorament d’Estrangeria.
 • Acollia i Inclusió de col·lectius específics: persones sol·licitants de protecció internacional i joves migrats sols.
 • Gestió del circuit de suport en l’emancipació juvenil.
 • Gestió del programa Treball i Formació – línia joves tutelats i extutelats.
 • Servei  d’Assessorament Especialitzat d’Atenció a la Vellesa (SEAV) del Bages.
 • Consell de les Persones Grans del Bages.
 • Campanya Tracta’m Bé.
 • Servei d’assessorament especialitzat en (dis)capacitats.
 • Servei d’intèrpret de llengua de signes.
 • Suport a les persones sordes oralistes.
 • Recursos d’interès per a persones grans, persones amb (dis)capacitats, familiars, entitats i associacions i professionals que treballen amb aquests col·lectius.
 • Desenvolupament d’activitats i programes de sensibilització, bon tracte i convivència en la diversitat als ajuntaments, centres educatius de primària, centres educatius de secundària i adreçades a la ciutadania en general.
 • Servei de transport adaptat i assistit del Bages.
 • Estudis, diagnosis i plans d’actuació.