Ester Arcos i Rossell (Tècnica d’igualtat)
93 693 03 63
[email protected]

Sandra Alvarado Gómez (Psicòloga del SIAD)
93 693 03 63 (cita prèvia)
[email protected]

Ester Jodar Torrecillas (Advocada del SIAD)
93 693 03 63 (cita prèvia)
[email protected]

De 9 a 14 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns tarda).

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal del Bages és un servei integral que promou la igualtat entre dones i homes, portant a terme accions que garanteixin l’efectivitat dels drets de les dones.

El SIAD es va crear l’any 2005 pel Consell Comarcal del Bages amb el suport de l’Institut Català de les Dones i la Diputació de Barcelona.

Té com a finalitat donar resposta a les diferents demandes d’informació, sensibilització i atenció, així com potenciar els processos d’autonomia de les dones i contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtat de gènere.

També, té com a objectiu incidir en les situacions de desigualtat i discriminació des de l’àmbit local.

Les actuacions del SIAD s’emmarquen dins el IV Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere Bages. Construïm una societat igualitària 2021-2025, i es desenvolupen a través de dos àmbits de treball:

  • Àmbit d’atenció i tractament.

Un equip de professionals especialitzades en l’àmbit de la psicologia i l’àmbit jurídic atén de manera confidencial, gratuïta i personalitzada.

S’atenen demandes i consultes de dones que per raó de gènere pateixen o hagin patit discriminacions per problemes d’assetjament sexual, conflictes familiars, desigualtats laborals o violència masclista i/o de gènere.

  • Àmbit de prevenció i sensibilització.

Campanyes de sensibilització

-Edició, publicació i difusió de materials informatius.

-Conferències, tallers, jocs, exposicions…

Dinamització comunitària

Commemoracions

Disseny de campanyes de sensibilització comarcal

8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora.

17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia.

28 de juny, Dia Internacional per l’Alliberament de Lesbianes, Gais, Transgèneres, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI).

25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

Promoció de la coeducació

Activitats pedagògiques coeducatives per fomentar la igualtat.

Centre de documentació

S’ofereix un servei de consulta i préstec de contes, llibres, pel·lícules, guies i jocs de temàtica d’igualtat.

És un servei d’àmbit comarcal adreçat a totes les dones dels 29 municipis menors de 20.000 habitants de la comarca del Bages.

El servei també s’adreça i dóna suport a aquelles persones, entitats, municipis, associacions, professionals i col·lectius que tinguin com a objectiu la igualtat entre homes i dones.

El SIAD orgànicament depèn de l’Àrea de la Dona, la qual s’ubica dins l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’ens comarcal.

Les usuàries poden accedir al servei concertant entrevista mitjançant trucada telefònica o personalment.

L’horari d’atenció al públic són els dilluns, de 9h a 14h i de 16 a 18h, i de dimarts a divendres, de 9h a 14h.

En el mateix horari, entitats, col·lectius i professionals dels 29 municipis inferiors de 20.000 habitants de la comarca del Bages poden dirigir-se al servei per rebre informació i assessorament en tots aquells temes d’interès per a les dones.

Al Consell Comarcal del Bages
Muralla de St. Domènec, 24
08241 Manresa

Tel. 93.693.03.63 o 93.693.03.70
[email protected] o [email protected]

Més informació
http://dona.ccbages.cat/

Aquest projecte es treballa conjuntament amb l’àrea de Joventut.

El seu objectiu estratègic és contribuir a generar espais d’oci nocturn segurs i lliures de violències masclistes, donant una resposta institucional des d’una lògica comunitària tenint en compte la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista i la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bífoba i la transfòbia.

Fes clic aquí per accedir al protocol

La finalitat del protocol és englobar, sensibilitzar i activar de forma coordinada el màxim d’àmbits implicats en l’atenció a les dones, fills i filles que pateixen violència masclista en el nostre territori d’aplicació. L’abordatge integral del problema segueix requerint la col·laboració, formació i la coordinació de tots els agents socials i professionals implicats, per així optimitzar els recursos, aglutinar esforços i, en definitiva, millorar la intervenció i, a través d’aquesta, la situació de les víctimes de violència masclista.

El protocol d’actuació en situacions de violència masclista en la parella a la ciutat de Manresa i el Bages s’aprovà el juny del 2004 i d’ençà s’ha anat actualitzant amb les diferents novetats, canvis i incorporacions legislatives en la matèria.

Actualment el protocol està en fase de revisió per actualitzar-ho a les últimes novetats de la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (fes clic aquí per a consultar les principals novetats)

Fes clic aquí per accedir al protocol

Projectes i campanyes