SIAD
dona.ccbages.cat

Ester Arcos i Rossell (Tècnica d’igualtat)
93 693 03 63
dona@ccbages.cat

Sandra Alvarado Gómez (Psicòloga del SIAD)
93 693 03 63 (cita prèvia)
siad@ccbages.cat

Ester Jodar Torrecillas (Advocada del SIAD)
93 693 03 63 (cita prèvia)
siad@ccbages.cat

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal del Bages és un servei integral que promou la igualtat entre dones i homes, portant a terme accions que garanteixin l’efectivitat dels drets de les dones.

El SIAD es va crear l’any 2005 pel Consell Comarcal del Bages amb el suport de l’Institut Català de les Dones i la Diputació de Barcelona.

Té com a finalitat donar resposta a les diferents demandes d’informació, sensibilització i atenció, així com potenciar els processos d’autonomia de les dones i contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtat de gènere.

També, té com a objectiu incidir en les situacions de desigualtat i discriminació des de l’àmbit local.

És un servei d’àmbit comarcal adreçat a totes les dones dels 29 municipis menors de 20.000 habitants de la comarca del Bages.

El servei també s’adreça i dóna suport a aquelles persones, entitats, municipis, associacions, professionals i col·lectius que tinguin com a objectiu la igualtat entre homes i dones.

Les actuacions del SIAD s’emmarquen dins el III Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere Bages. Construïm una societat igualitària 2016-2020, i es desenvolupen a través de dos àmbits de treball:

  • Àmbit d’atenció i tractament.
  • Àmbit de prevenció i sensibilització.

El SIAD orgànicament depèn de l’Àrea de la Dona, la qual s’ubica dins l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’ens comarcal.

Les usuàries poden accedir al servei concertant entrevista mitjançant trucada telefònica o personalment.

L’horari d’atenció al públic són els dilluns, de 9h a 14h i de 16 a 18h, i de dimarts a divendres, de 9h a 14h.

En el mateix horari, entitats, col·lectius i professionals dels 29 municipis inferiors de 20.000 habitants de la comarca del Bages poden dirigir-se al servei per rebre informació i assessorament en tots aquells temes d’interès per a les dones.

Al Consell Comarcal del Bages
Muralla de St. Domènec, 24
08241 Manresa

Tel. 93.693.03.63 o 93.693.03.70
siad@ccbages.cat o dona@ccbages.cat

Més informació
http://dona.ccbages.cat/

Aquest projecte es treballa conjuntament amb l’àrea de Joventut.

El seu objectiu estratègic és contribuir a generar espais d’oci nocturn segurs i lliures de violències masclistes, donant una resposta institucional des d’una lògica comunitària tenint en compte la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista i la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bífoba i la transfòbia.

Fes clic aquí per accedir al protocol