El Servei d’interpretació lingüística del Bages s’adreça a professionals dels serveis públics del Bages que intervenen en l’acollida de les persones immigrades estrangeres (àmbit educatiu, sanitari, serveis socials, mediació, polítiques migratòries, laboral, etc.), dels municipis que no reben finançament propi per temes d’Acollida. Les persones usuàries no han de saber ni català ni castellà, han d’estar empadronades en alguns dels municipis de l’ABSS del Bages, i ha de fer com a màxim dos anys que resideixen a Catalunya o a l’Estat espanyol.

De forma provisional per sol·licitar el Servei heu d’enviar un correu a [email protected] detallant:

  • Entitat i professional que demana el Servei.
  • Dia i hora de la traducció.
  • Adreça completa, telèfon i municipi on es durà a terme.
  • Durada i idioma que es sol·licita.
  • Motiu pel qual es sol·licita la traducció.
  • Correu de contacte.

Durant els pròxims dies actualitzarem aquest apartat.

En el marc de la situació vinculada amb la Covid-19 i amb l’objectiu d’atendre la diversitat de la nova ciutadania i garantir la igualtat d’oportunitats i l’accés als serveis públics de les persones nouvingudes, el Servei d’Inclusió Social, Acollida i Envelliment del Consell Comarcal del Bages ofereix la possibilitat de sol·licitar un traductor/a no professional (intèrpret lingüístic), seguint criteris tècnics d’urgència i/o de necessitat vinculada amb la nova situació a través d’una videotrucada.

Per més informació del servei i poder sol·licitar la traducció, cal que cliqueu al següent enllaç: Servei d’interpretació lingüística en línia COVID-19