El Servei d’interpretació lingüística del Bages s’adreça a professionals dels serveis públics del Bages que intervenen en l’acollida de les persones immigrades estrangeres (àmbit educatiu, sanitari, serveis socials, mediació, polítiques migratòries, laboral, etc.), dels municipis que no reben finançament propi per temes d’Acollida. Les persones usuàries no han de saber ni català ni castellà, han d’estar empadronades en alguns dels municipis de l’ABSS del Bages, i ha de fer com a màxim dos anys que resideixen a Catalunya o a l’Estat espanyol.

Per sol·licitar el Servei heu d’omplir el formulari següent:

Formulari Servei d’Interpretació Lingüística

En el marc de la situació vinculada amb la Covid-19 i amb l’objectiu d’atendre la diversitat de la nova ciutadania i garantir la igualtat d’oportunitats i l’accés als serveis públics de les persones nouvingudes, el Servei d’Inclusió Social, Acollida i Envelliment del Consell Comarcal del Bages ofereix la possibilitat de sol·licitar un traductor/a no professional (intèrpret lingüístic), seguint criteris tècnics d’urgència i/o de necessitat vinculada amb la nova situació a través d’una videotrucada.

Per més informació del servei i poder sol·licitar la traducció, cal que cliqueu al següent enllaç: Servei d’interpretació lingüística en línia COVID-19