Protecció Civil Bages

Sònia Oliver Díaz (Tècnica de Protecció Civil)
93 693 33 50
[email protected]

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).

El servei de protecció civil comarcal presta assistència i suport als ajuntaments de la comarca en totes les tasques que integren la protecció civil municipal:

  • Elaboració i implantació de plans de protecció civil.
  • Elaboració de protocols d’actuació.
  • Elaboració d’informes tècnics de plans d’autoprotecció.
  • Realització de simulacres.
  • Manteniment i actualització del catàleg de recursos i cartografia comarcal sobre riscos, recursos i elements vulnerables existents al territori.
  • Suport tècnic en emergències d’abast de protecció civil (nevades, incendis forestals…).
  • Coordinació amb altres agents implicats en la protecció civil.
  • Promoció d’actuacions d’interès per a la protecció civil comarcal.