Marta Fíguls Tristany (Tècnica de Medi Ambient)
93 693 33 50
[email protected]

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).

Des de l’Àrea de Territori i Mobilitat s’estudien i es gestionen diversos projectes d’interès i impacte territorial que afecten la comarca. A més a més es tramiten comunicacions d’activitats amb afectació al medi natural:

  • Estudi i informe de planejament urbanístic, territorial i sectorial.
  • Estudi i informe de projectes.
  • Elaboració d’estudis.
  • Elaboració de cartografia.
  • Arranjament de camins.
  • Promoció i execució d’accions i projectes per a la mobilitat sostenible i segura.
  • Informe de modificacions de termes municipals.
  • Tramitació de comunicacions prèvies per a la realització d’activitats organitzades de circulació motoritzada en grup al medi natural.
  • Tramitació de comunicacions de crema.
  • Col·laboració amb la Federació d’ADF del Bages-Moianès.