El contingut d’aquesta pàgina està en construcció. La majoria de tràmits encara no estan disponibles. Disculpin les molèsties.

[D]=Disponible | [ND]=No Disponible

 • Cita amb càrrec electe o tècnic comarcal [ND]

 • Sol·licitud d’ajut individual per a l’assistència al menjador escolar [ND]

 • Sol·licitud d’ajut individual de desplaçament d’infantil, Primària i ESO [ND]

 • Certificació de referència cadastral amb conveni [ND]

 • Certificació de referència cadastral sense conveni [ND]

 • Certificació de valor cadastral amb conveni [ND]

 • Certificació de valor cadastral sense conveni [ND]

 • Sol·licitud de correcció de dades fiscals [ND]

 • Presentació de garanties [ND]

 • Autorització per accés motoritzat al medi natural [ND]

 • Instal·lacions Juvenils [ND]

 • Exercici del dret d’accés [ND]

 • Exercici del dret de cancel·lació [ND]

 • Exercici del dret d’oposició [ND]

 • Exercici del dret de rectificació [ND]

 • Sol·licitud d’accés a la informació pública [ND]

Tràmits per a personal tècnic