El Consell Comarcal del Bages ha creat una sèrie de guies per tal que els ciutadans puguin conèixer les eines que les Administracions Publiques Catalanes posen a la seva disposició per a interactuar a través d’Internet.