El Consell Comarcal del Bages ha creat una sèrie de guies per tal que els ciutadans puguin conèixer les eines que les Administracions Publiques Catalanes posen a la seva disposició per a interactuar a través d’Internet.

idCAT Mòbil

Identitat digital

Servei d’identificació per a realitzar tràmits en les administracions públiques catalanes

e-Tauler

Tauler electrònic d'edictes

Servei per a consultar els taulells virtuals de les administracions

e-Tram

Mòdul de tramitació municipal

Servei per sol·licitar tràmits a les administracions

e-Notum

Notificacions electròniques

Servei per a la recepció de notificacions emesos per les administracions