Alba Pascual Sarri (Tècnica de joventut)
93 693 03 54
[email protected]

Anna Grau Bosch (Referent d’Ocupació Juvenil del Bages)
93 693 04 26
619 142 752
[email protected]

Rita Bacardit Llovera (Tècnica de joventut)
663 800 094
[email protected]

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).

Des del Servei Comarcal de Joventut es posen a l’abast dels municipis les eines perquè es puguin desenvolupar polítiques integrals de joventut per i amb els joves.

Des del Servei de Joventut s’ofereixen tant els serveis adreçats als municipis com serveis adreçats a la població juvenil.