Sota el títol de mobilitat internacional volem donar una primera resposta i possible derivació a qüestions relacionades amb:

 • Estudiar a l’estranger
 • Pràctiques a l’estranger
 • Treballar a l’estranger
 • Voluntariat i cooperació a l’estranger
 • etc…

Des de l’Oficina Jove del Bages s’ofereix una assessoria en mobilitat internacional des d’on també s’orienta en la participació de projectes dins d’aquest àmbit.

Des del Consell Comarcal gestionem un programa específic de mobilitat internacional, l’anomenat Projectes de Voluntariat inclós dins del COS EUROPEU DE SOLIDARITAT (CES), del qual en trobareu els detalls en els apartats que segueixen.

Projectes de Voluntariat (Cos Europeu de Voluntariat)

Els objectius del programa relacionats amb la població juvenil són:

 • Millorar el nivell de competències bàsiques i habilitats de les persones joves, amb especial atenció als i les joves amb menys oportunitats.
 • Promoure la participació en la vida democràtica a Europa, la ciutadania activa, el diàleg intercultural, la solidaritat i la inclusió social.
 • Incrementar les oportunitats de mobilitat
 • Millorar la qualitat del treball en l’àmbit de la joventut, en particular mitjançant una major cooperació entre les organitzacions juvenils.
 • Complementar les reformes de polítiques de joventut en l’àmbit local, regional i nacional.
 • Donar suport al reconeixement.
 • Potenciar la dimensió internacional de les activitats per a joves.

*Els projectes de voluntariat permeten la mobilitat individual de persones joves d’edats compreses entre 18 i els 30 anys.

European Solidarity Corps

El Consell Comarcal ofereix suport a aquelles entitats o institucions que es plantegin acollir a persones joves voluntàries d’un país diferent del propi en un projecte concret en el qual s’incloguin tasques de voluntariat.

Suport Inicial

Suport en la redacció del projecte i posterior tramitació d’aquest

Característiques bàsiques del projecte d’acollida

 • Que contempli entre 25 i 30 hores setmanals de tasques a realitzar per a la persona voluntària
 • Que cada persona acollida ho sigui per un període comprés entre 6 i 12 mesos
 • Que disposi d’una xarxa de voluntaris locals
 • Que disposi d’una persona referent per a la persona voluntària.

Cal expressar que la tasca de voluntariat en cap cas supleix un lloc de treball; entenent que la persona voluntària assumeix tasques de suport però no és responsable directe de l’activitat.

Les entitats i institucions interessades a donar-se d’alta com a entitats d’acollida dins dels projectes de voluntariat poden consultar aquest enllaç explicatiu de la tramitació del projecte.

Suport després de l’aprovació del projecte

Les tasques de suport del Consell Comarcal un cop l’entitat d’acollida disposa d’un projecte aprovat són:

 • Contacte amb possibles persones voluntàries.
 • Selecció inicial de les persones candidates per a cadascun dels projectes d’acollida
 • Tramitació del projecte conjunt per a l’acollida de persones voluntàries europees a la comarca del Bages
 • Suport en les tasques de l’acollida: allotjament, manutenció, diners de butxaca (quantitat fixa que atorga el programa mensualment per a cada persona que
 • participa de la mobilitat)…
 • Suport en la tutoria
 • Tramitació de la valoració final del projecte i justificació d’aquest