El Consell Comarcal del Bages posa a disposició dels municipis de menys de 10.000 habitants de la comarca del Bages la figura de la Professional de joventut compartit.

Aquesta figura  professional està cofinançada pel Contracte Programa que el Consell Comarcal del Bages signa amb el Departament de Treball, Afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya.

Des de mitjans del 2019 i durant tot el 2020, 4 municipis de la Comarca disposen de la figura de dinamització de joventut en el seu municipi. Aquest són:

 • Callús
 • Cardona
 • Fonollosa
 • Súria

La intervenció de la dinamitzadora de joventut a Callús i Fonollosa és de 7,5 hores i a Cardona i Súria de 10 hores.

Les tasques que duu a terme aquesta figura en els municipis són:

 1. Coordinar-se amb el/la referent polític i altres professionals del municipi per optimitzar la tasca en la coordinació i desplegament del Pla Local de Joventut
 2. Oferir suport en la realització d’activitats juvenils o liderades per joves al municipi.
 3. Assumpció de la dinamització i suport als joves i/o entitats del municipi sigui des de l’equipament juvenil o a peu de carrer.
 4. Oferiment d’informació i assessorament entorn dels diferents eixos juvenils.
 5. Foment de la participació, l’autonomia juvenil i l’associacionisme.
 6. Promoció dels diferents serveis i propostes que s’ofereixen des de l’àrea  de Joventut.
 7. Assistència a les reunions de coordinació i a les formacions organitzades des de la Taula Comarcal de Joventut i des de la Xarxa de Professionals de Joventut de Barcelona.