El Servei d’Assessorament d’Estrangeria s’adreça als tècnics i tècniques municipals de l’Àrea Bàsica del Bages, per tal de facilitar l’atenció als municipis, en tràmits d’estrangeria que s’han d’oferir des dels ens locals.

Tenint en compte l’increment de demandes d’Assessorament tècnic especialitzat en matèria d’Acollida i Estrangeria per part dels municipis de l’ABSS del Bages, s’ha decidit incrementar el servei i facilitar mitjançant una atenció online i/o telefònica, i presencial només quan la situació o requereixi, a partir de la demanda d’un ajuntament i la valoració de la idoneïtat de la tècnica del Consell Comarcal de la descentralització del Servei d’Assessorament

Tant l’Assessorament online com el presencial s’hauran de sol·licitar a través del formulari. En el cas d’una urgència us preguem que contacteu amb la tècnica de referència, la Roser Nin. El Servei preveu la lectura de la demanda d’Assessorament en un termini màxim de 24 hores i un temps màxim de resposta d’entre 3 i 5 dies en funció de la complexitat del cas.

Per sol·licitar el Servei heu d’omplir el formulari següent:

Formulari Servei d’Assessorament d’Estrangeria