El Servei d’Assessorament d’Estrangeria s’adreça als tècnics i les tècniques municipals de l’Àrea Bàsica del Bages, per tal de facilitar l’atenció als municipis, en tràmits d’estrangeria que s’han d’oferir des dels ens locals.

Tenint en compte l’increment de demandes d’Assessorament tècnic especialitzat en matèria d’Acollida i Estrangeria per part dels municipis de l’ABSS del Bages, s’ha decidit incrementar el servei i facilitar mitjançant una atenció online i/o telefònica, i presencial només quan la situació ho requereixi, a partir de la demanda d’un ajuntament i la valoració de la idoneïtat de la tècnica o el tècnic del Consell Comarcal de la descentralització del Servei d’Assessorament.

Tant l’Assessorament online com el presencial s’hauran de sol·licitar a través del correu [email protected]. El Servei preveu la lectura de la demanda d’Assessorament en un termini màxim de 24 hores i un temps màxim de resposta d’entre 3 i 5 dies hàbils en  funció de la complexitat del cas.

De forma provisional per sol·licitar el Servei heu d’enviar un correu a [email protected] detallant:

  • Quin tipus d’assessorament d’estrangeria necessiteu.
  • Professional que fa la demanda.
  • Telèfon i correu de contacte.
  • Municipi des d’on es fa la demanda.
  • Exposar el motiu de la consulta.

Durant els pròxims dies actualitzarem aquest apartat.