Feu clic sobre la imatge per visualitzar la diagnosi

Durant l’any 2020-2021 des del Servei d’Inclusió Social, Acollida i Envelliment hem realitzat la Diagnosi per la Igualtat de Tracte i No Discriminació amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, i el suport de la Diputació de Barcelona. S’han analitzat dades de la comarca, però més concretament dels municipis amb recursos de joves migrats sols, siguin centres d’acollida o pisos.

Aquesta diagnosi coincideix amb l’aprovació de la  Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació. El treball final pretén abordar el tema amb els col·lectius diversos pel que fa a origen: persones estrangeres, sol·licitants de protecció internacional, refugiades, apàtrides, de protecció subsidiària i joves migrats sols, amb la finalitat futura de realitzar un pla d’acció en aquesta mateixa línia a la comarca.