Manual bàsic d’identitat corporativa

Descarregar (PDF, 2,47Mb)

Logotip i escut, totes les versions

Descarregar (RAR, 15,58Mb)

Avís legal: no s’autoritza en cap cas l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius del Consell Comarcal del Bages en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva del Consell Comarcal del Bages i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Logotip original

Logotip alternatiu

Escut