Què és un catàleg de serveis?

El catàleg de serveis és el document que recull informació sobre les diferents prestacions que ofereix el Consell Comarcal del Bages als seus veïns i veïnes. Recull els compromisos que presta per garantir el bon nivell del servei i la qualitat d'aquest. Així mateix, per poder obtenir informació i/o fer suggeriments. És per tan, un instrument molt important perquè tota persona conegui els serveis que ha de rebre i pugui participar de la seva millora.

A l següent enllaç pots trobar el nostre catàleg en format pdf: cataleg PDF
Compromisos amb la ciutadania

Un element destacat del Catàleg de Serveis és el compromís que es genera per part del Consell Comarcal del Bages vers els diferents serveis que gestiona:

  • 1) Establir els canals de participació suficients per millorar els serveis que es presten i també un apartat específic de participació ciutadana on al llarg de cada exercici es poden obrir diferents processos de participació.
  • 2) Establir un període de resposta i arranjament inferior en el menor termini possible.
  • 3) Donar resposta a les consultes, queixes, informacions o suggeriments als diferents departaments en el menor termini possible.
  • 4) Una Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) per facilitar informació sobre qualsevol servei, tràmit o activitat, dels assumptes administratius d’àmbit comarcal i d’altres administracions, sota els criteris de proximitat, eficàcia i eficiència en l’atenció a les persones.
  • 5) Potenciar el canal telemàtic de comunicació i tramitació amb el Consell Comarcal a tota la ciutadania, les entitats i les empreses.
  • 6) Fer accessible l'Administració a la ciutadania per millorar-ne la qualitat de vida.
  • 7) Gestiona els diferents canals de comunicació: presencial, telemàtic