Jordi Sánchez Jiménez (Tècnic d’ocupació)
93 693 03 62
[email protected]
[email protected]

Gemma Jiménez Cortés (Administrativa)
93 693 03 83
93 693 03 89
[email protected]
[email protected]

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).

El Consell Comarcal del Bages, des de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal, gestiona programes per fomentar l’ocupació a la comarca mitjançant subvencions del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i de la Diputació de Barcelona. Amb aquest objectiu es gestionen programes en aquelles convocatòries del SOC a les quals 29 ajuntaments de la comarca de menys de 20.000 habitats no s’hi poden acollir. El consell també col·labora amb l’Ajuntament de Manresa i diversos ajuntaments de la comarca en la gestió de diversos programes d’ocupació. D’aquesta manera es garanteix cobertura a tota la ciutadania a les polítiques actives d’ocupació que han de servir per incrementar el seu grau d’ocupabilitat i donar-los suport en la inserció laboral tot afavorint aquells col·lectius de més difícil inserció laboral.

Gestionem diversos programes destinats a diferents col·lectius de persones aturades: joves, joves amb titulació de CFGS, majors de 45 anys, persones no perceptores ni d’atur ni de subsidi, persones perceptores de la Renda Mínima d’Inserció i altres persones en risc d’exclusió social.

Generalitat de Catalunya
Servei d'Ocupació de Catalunya
Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social
Fons social europeu
Diputació de Barcelona