De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).

Registre

De 9.00 a 14.00h (dilluns)
De 16.00 a 18.00h (dimecres)

Beques Menjador, curs 2021-2022

Objecte de la convocatòria:

L’objecte de la convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals per a la utilització del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca del Bages.

Imports de l’ajut:

Es garantirà un import diari de l’ajut del 100% o del 70% del preu del menjador (màxim 6,33 €/dia), en funció dels llindars de renda i les puntuacions fixades a les bases de la convocatòria.

Presentació de la sol·licitud:

La sol·licitud es presentarà prioritàriament de manera telemàtica. En cas de no poder-se fer telemàticament  es podran presentar les sol·licituds presencialment a l’ajuntament del vostre municipi o al Consell Comarcal del Bages.

Calendari

Termini per presentar la sol·licitud: entre el 26 d’abril i el 14 de maig. Les sol·licituds rebudes després del 14 de maig no garantim poder-les tenir adjudicades abans de l’inici de curs.

INSTRUCCIONS: Podeu consultar les instruccions dels diferents tràmits clicant AQUÍ

INSTRUCCIONS COM SOL·LICITAR idCAT mòbil: Podeu donar-vos d’alta a l’idCAT mòbil seguint les indicacions que trobareu AQUÍ

Bases i models

Presentació telemàtica

(El tràmit s’activarà a partir del 26 d’abril)

Instruccions tràmit telemàtic
Accés al tràmit telemàtic

Presentació presencial

Instruccions tràmit presencial
Sol·licitud per imprimir

Menjador preceptiu

Servei escolar de menjador amb caràcter preceptiu:

El Departament d’Educació garantirà la prestació del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres docents públics de la seva titularitat, quan l’alumnat estigui obligat a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.

En aquest supòsit, la prestació del servei escolar de menjadors per part del Departament d’Ensenyament tindrà caràcter gratuït d’acord amb el que disposa l’article 65.2 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.

Per al curs 2020-2021 la sol.licitud del menjador preceptiu es farà a través del centre educatiu d’escolarització que realitzarà la certificació de continuïtat del servei. En cas de noves matrícules, será també el centre qui ho comunicarà al Consell Comarcal un cop confirmada la matrícula.

Aquelles famílies que tinguin dret a sol.licitar el servei de menjador escolar preceptiu, hauran de tramitar la sol.licitud des de l’apartat de “Transport escolar”.

L’alumnat que ja gaudia del servei de transport i/o menjador escolar preceptiu durant el curs 19-20, se’ls hi ha tramitat la renovació del servei pel proper curs, a través dels centres educatius, per tant, no caldrà que feu cap tràmit addicional.

Gestió del servei escolar de menjador

Gestió del servei escolar de menjador

Menús

Feu clic sobre aquest botó per consultar els menús

Projecte d’anglès al menjador

El projecte d’anglès al menjador escolar pretén donar recursos i eines per mantenir la motivació i l’ interès per aquest idioma durant aquest espai.
El propòsit del projecte és la pràctica de la llengua anglesa mitjançant diàlegs i dinàmiques d’aprenentatge senzilles en un ambient relaxat, lúdic i distès que conviuran amb els hàbits saludables que es porten a terme durant el servei escolar de menjador.