Carme Vega Noheda (Tècnica de promoció econòmica – Impuls i millora dels PAE)
93 693 03 89
[email protected]

Carles Rodríguez Herencia (Tècnic AODL BagesIndústria)
93 693 03 89
[email protected]

Xavier Tomàs Celebrosky (Tècnic AODL FormaBages)
93 693 03 89
[email protected]

Gemma Jiménez Cortés (Administrativa)
93 693 03 89
[email protected]

Eva Navarro Parra (Administrativa)
93 693 03 89
[email protected]

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).

El Consell Comarcal del Bages des del Servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural treballa amb l’objectiu de fomentar l’ocupació, el desenvolupament econòmic de la comarca i dóna suport als ajuntaments en la promoció de les empreses i la gestió dels polígons industrials. Porta a terme diversos projectes d’una manera coordinada amb les administracions locals i els agents socioeconòmics del Bages i el suport del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Entre el conjunt de projectes de l’àmbit de la promoció comarcal i la dinamització socioeconòmica en destaquen: les actuacions d’impuls i millora dels Polígons d’Activitat Econòmica; BagesIndústria, amb actuacions de suport a les empreses industrials de la comarca; i FormaBages, amb accions de millora de la formació per al treball al Bages.