Roser Nin Blanco
93 693 03 78
[email protected]

Mònica Busuldu Cabot
93 693 03 78
[email protected]

Júlia Cases Escudé (Tècnica d’Acollida en pràctiques)
93 693 03 68
[email protected]

Sandra Galdàmez

93 693 04 36
[email protected]

De 9 a 14 h (de dilluns a divendres).
De 16 a 18.30 h (dilluns).

El canvi demogràfic viscut al Bages els darrers anys té un fort impacte en el conjunt de la societat. Aquesta realitat fa necessari un gran esforç per garantir l’apropament entre les persones nouvingudes i la societat catalana. D’altra banda és important tenir en compte que tot i que els fluxos migratoris s’han estabilitzat la comarca del Bages segueix essent una comarca amb un saldo migratori positiu.

L’arribada és un dels moments clau per a fer-ho. A través del Servei de Primera Acollida del Bages (S1A) es pretén afavorir la plena incorporació a la societat de la població nouvinguda immigrada, procurant afavorir la superació i el reequilibri d’aquelles mancances que puguin dificultar la igualtat d’oportunitats i el ple desenvolupament personal i familiar.

El Servei d’Assessorament del Servei de Primera Acollida s’adreça als tècnics i tècniques municipals de l’Àrea Bàsica del Bages, per tal de facilitar l’atenció als municipis, en tràmits, actuacions formatives i altres accions vinculades al Servei de Primera Acollida que s’han d’oferir des dels ens locals.

L’objectiu bàsic de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, és contribuir a fer efectius els principis d’igualtat i de cohesió social, mitjançant la creació d’un servei de primera acollida orientat a la promoció de l’autonomia personal de les persones estrangeres immigrades i les retornades a Catalunya que es troben en desavantatge per motiu del seu desconeixement de la societat catalana, de les normes jurídiques principals que la regeixen o per manca de competències lingüístiques bàsiques.

El Consell Comarcal del Bages promou aquest Servei de Primera Acollida a través de diversos programes als municipis de la comarca que no disposen de recursos propis per desenvolupar-lo.

Fes clic aquí per resoldre els teus dubtes