Gerència
93 693 03 71
[email protected]

Isabel Alarcón Casòliva (Tècnica de gestió de personal)
93 693 03 71
[email protected]

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).