Maria Llum Bruno García (Secretària)
93 693 03 91
[email protected]

Isabel Alarcón Casòliva (Tècnica de gestió de personal)
93 693 03 71
[email protected]

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).

Convocatòries de personal

Anunci BOPB 6 borses  de treball pel procediment de CONCURS-OPOSICIÓ per les borses de treballadors/es i educador/a socials dels serveis especialitzats i  per a la borsa de Tècnic/a del SAI-LGTBI, i  OPOSICIO pel que fa a les 2 borses de treballador/a i educador/a social de l’Àrea de SSB, Dones i polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del  Bages (A2)

1. Instància EDUCADOR-A SOCIAL SERVEI ESPECIALITZAT D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

2. Instància EDUCADOR-A SOCIAL SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, DONES I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

3. Instància TÈCNIC-A DEL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL (SAI) LGTBI DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, DONES I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

4. Instància TREBALLADOR-A SOCIAL SERVEI D’INCLUSIÓ SOCIAL, ACOLLIDA I ENVELLIMENT DE L’ÀREA D’ATENCIÓ SOCIAL ESPECIALITZADA

5. Instància TREBALLADOR-A SOCIAL SERVEI ESPECIALITZAT D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

6. Instància TREBALLADOR-A SOCIAL SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, DONES I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

7. Decret admesos-es i exclosos-es 6 borses

8. Decret llista definitiva admesos-es i exclosos-es 6 borses

9. Resultat prova de català Nivell C

10. Resultat prova teòrica – temari administratiu general TÈCNIC/A TREBALLADOR/A SOCIALS ADSCRIT/A AL SERVEIS SOCIALS BÀSICS, DONES I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

11. Resultat prova teòrica – temari administratiu general TÈCNIC/A DEL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL (SAI) LGTBI ADSCRIT/A A L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, DONES I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

12. Resultat prova teòrica – temari administratiu general TÈCNIC/A TREBALLADOR/A SOCIAL ADSCRIT/A AL SERVEI ESPECIALITZAT D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

13. Resultat prova teòrica – temari administratiu general TÈCNIC/A EDUCADOR/A SOCIAL ADSCRIT/A AL SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, DONES I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

14. Resultat prova teòrica – temari administratiu general TÈCNIC/A EDUCADOR/A SOCIAL ADSCRIT/A AL SERVEI ESPECIALITZAT D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

15. Resultat prova teòrica – temari administratiu general TÈCNIC/A TREBALLADOR/A SOCIAL ADSCRIT/A AL SERVEI D’INCLUSIÓ SOCIAL, ACOLLIDA I ENVELLIMENT DE L’ÀREA D’ATENCIÓ SOCIAL ESPECIALITZADA

16. NOTA INFORMATIVA CANVI DE LLOC DE REALITZACIÓ PROVA

17. Resultat prova teòrica – pràctica temari específic TÈCNIC/A EDUCADOR/A SOCIAL ADSCRIT/A AL SERVEI ESPECIALITZAT
D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

18. Resultat prova oral TÈCNIC/A EDUCADOR/A SOCIAL ADSCRIT/A AL SERVEI ESPECIALITZAT D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

19. Resultat final TÈCNIC/A EDUCADOR/A SOCIAL ADSCRIT/A AL SERVEI ESPECIALITZAT D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

20. Resultat prova teòrica-pràctica temari específic TÈCNIC/A TREBALLADOR/A SOCIALS ADSCRIT/A AL SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, DONES I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

21. Resultat prova teòrica-pràctica temari específic TÈCNIC/A TREBALLADOR/A SOCIAL ADSCRIT/A AL SERVEI D’INCLUSIÓ SOCIAL, ACOLLIDA I ENVELLIMENT DE L’ÀREA D’ATENCIÓ SOCIAL ESPECIALITZADA

22. Rectificació resultat final TÈCNIC/A EDUCADOR/A SOCIAL ADSCRIT/A AL SERVEI ESPECIALITZAT D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

23. Resultat prova teòrica-pràctica temari específic TÈCNIC/A DEL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL (SAI) LGTBI ADSCRIT/A A L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, DONES I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

24. Resultat prova teòrica-pràctica temari específic TÈCNIC/A EDUCADOR/A SOCIAL ADSCRIT/A AL SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, DONES I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

25. Resultat prova oral TÈCNIC/A DEL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL (SAI)

26. Resultat prova teòrica-pràctica temari específic TÈCNIC/A TREBALLADOR/A SOCIAL ADSCRIT/A AL SERVEI ESPECIALITZAT D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

27. Resultat final TÈCNIC/A DEL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL (SAI) LGTBI ADSCRIT/A AL’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, DONES I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

28. Resultat prova oral TÈCNIC/A TREBALLADOR/A SOCIAL ADSCRIT/A AL SERVEI ESPECIALITZAT D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

29. Resultat prova oral TÈCNIC/A TREBALLADOR/A SOCIALS ADSCRIT/A AL SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, DONES I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

30. Resultat final TÈCNIC/A TREBALLADOR/A SOCIAL ADSCRIT/A AL SERVEI ESPECIALITZAT D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

31. Resultat final TÈCNIC/A TREBALLADOR/A SOCIALS ADSCRIT/A AL SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, DONES I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

32. Resultat prova oral  TÈCNIC/A EDUCADOR/A SOCIAL ADSCRIT/A AL SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, DONES I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

33. Resultat final TÈCNIC/A EDUCADOR/A SOCIAL  ADSCRIT/A AL SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, DONES I POLÍTIQUES D’IGUALTAT