Departament d’Informàtica

Valentí Cano Blancafort (Tècnic auxiliar d’informàtica, seguretat i sistemes)
93 693 03 81
informatica@ccbages.cat

Jordi Rubinart Martínez (Tècnic auxiliar d’informàtica i programació)
93 693 03 81
informatica@ccbages.cat

Suport als Municipis

Marc Caballol Solà (Tècnic auxiliar d’informàtica)
619 143 026
sim@ccbages.cat

Daniel Portella Bergés (Tècnic auxiliar d’informàtica)
648 032 779
sim@ccbages.cat

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).

Aquest servei es va iniciar el 1994 amb l’objectiu d’oferir difusió i actuacions en matèria d’informàtica i noves tecnologies als ajuntaments a través d’un conveni de suport. L’objectiu principal és el de cobrir les necessitats pròpies d’un departament d’informàtica i suport en matèria de telecomunicacions.

Amb el temps les seves tasques s’han especialitzat en funció de les necessitats de les administracions locals que en alguns casos vénen marcades per lleis, com la 11/2007 que ha de garantir l’accés dels ciutadans a les administracions públiques a través de les noves tecnologies, i en altres casos es dóna suport en la implementació de projectes concrets que milloren la gestió municipal col·laborant amb els tècnics de l’ajuntament.

Cal destacar les tasques de difusió i suport de les eines d’administració electrònica a través de les webs o i potenciar la interoperabilitat de les administracions per tal que el ciutadà no hagi de presentar dades que ja estan en poder d’altres administracions. En aquest aspecte el Consell Comarcal té signat un conveni de col·laboració amb el Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya per tal de poder treballar conjuntament en benefici dels ajuntaments, ciutadans i empreses.

El Consell Comarcal és actualment entitat de registre T-CAT reconeguts per l’Agència Catalana de Certificació (CATCERT), fet que li permet l’emissió de certificats electrònics de treballador públic T-CAT per a les administracions de la comarca en terminis màxims de 48 hores si es tracta de certificats urgents.

A hores d’ara el servei s’ofereix amb un equip tècnic de persones que realitzen actuacions presencials en els municipis i un programador dedicat al projecte de la intranet. També s’ha signat contractes amb empreses tecnològiques per completar l’assoliment dels objectius i es col·labora amb empreses i altres entitats que també ofereixen serveis a les administracions per tal que, entre tots, es pugui garantir resultats i eficiència.

Serveis:

  • Assistència tècnica als ajuntaments (software, hardware i còpies de seguretat).
  • Assistència tècnica als ajuntaments en matèria de compra agregada de serveis de telecomunicacions.
  • Assessorament, implantació i ús de les eines d’administració electrònica.
  • Organització d’accions de formació per al personal dels ajuntaments sobre eines d’administració electrònica.
  • Tramitació de certificats digitals (CATcert/ Idcat).
  • Gestió i manteniment del GESCEM, programa de cementiris municipals.
  • Suport tècnic a les àrees operatives del Consell Comarcal.