El Consell Comarcal del Bages aposta per un nou model d’atenció a les persones on s’incorpori la mirada comunitària i inclusiva. A través de la Diagnosi i del Pla d’Acció Comunitària inclusiva busca:

  • Desenvolupar les potencialitats de les persones a partir de processos d’acompanyament i autonomia.
  • Dinamitzar i enfortir els vincles socials entre els diferents actors que conviuen en el mateix territori amb l’objectiu de disminuir les desigualtats d’accés a les esferes d’inclusió social de les persones (econòmic, laboral, formatiu, social, sanitari, residencial, relacional, de ciutadania i participació i independentment de la raça, gènere, procedència i ètnia).
  • Promoure el desenvolupament social de la comarcal.
  • Millorar la qualitat de vida de les persones que viuen al Bages
  • I disposar d’un mapa de recursos en línia per tal que la ciutadania del Bages tingui informació i pugui saber quins recursos i projectes hi ha al territori.