Mònica Busuldu Cabot (Tècnica)
93 693 03 68
[email protected]

Marina Jiménez del Barco Cantos (Tècnica)
93 693 03 68
[email protected]

Magdalena Jiménez Segura (Administrativa)
93 693 03 68
93 693 03 98
[email protected]

Veronica Cejudo Díaz (Administrativa)
93 693 03 68
[email protected]

De 9 a 14 h (de dilluns a divendres).
De 16 a 18 h (dilluns, a excepció període comprès dintre el 15 de juny i el 15 de setembre).

Feu clic sobre la imatge per accedir al document

El Consell Comarcal del Bages ha elaborat el pla d’acció del Pla Local d’Acció comunitària i Inclusió Social de la comarca per concretar el seu compromís i ferma voluntat d’impulsar-hi l’acció comunitària i la inclusió social a la comarca.  Arran dels reptes extrets durant la diagnosi, s’han traçat les línies estratègiques per assolir l’objectiu d’alinear i ordenar unificant criteris i metodologies per aconseguir una comarca més inclusiva a partir del treball conjunt i compartit de tots els seus agents, reforçant la participació i autonomia de les comunitats, millorant la qualitat de vida de les persones i fent que els processos de treball siguin més eficaços i orientats a assolir uns objectius compartits, a través de polítiques i serveis accessibles a tota la diversitat de la comarca del Bages.