Consell de Presidència

Estefania Torrente i Guerrero
Estefania Torrente i GuerreroERC-AM
Presidenta
Consellera de l’Àrea de Presidència i Vicepresidència
presidencia@ccbages.cat
Eloi Hernàndez i Mosella
Eloi Hernàndez i MosellaERC-AM
Vicepresident primer
Conseller de l’Àrea de Presidència i Vicepresidència
President del Consell d’Alcaldes
hernandezmel@ccbages.cat
Eulàlia Sardà i Bonvehí
Eulàlia Sardà i BonvehíJxCat
Vicepresidenta segona
Consellera de l’Àrea de Serveis Socials d’Atenció Especialitzada, Acollida, Integració i Gent Gran
sardabe@ccbages.cat
Joan Zapata i Lluch
Joan Zapata i Lluch JxCat
Vicepresident tercer
Conseller de l’Àrea de Medi Ambient
zapatalj@ccbages.cat
Agustí Comas i Guitó
Agustí Comas i GuitóERC-AM
Vicepresident quart
Conseller de l’Àrea de Turisme
comasga@ccbages.cat
Jordi Palma i Sánchez
Jordi Palma i SánchezERC-AM
Conseller de l’Àrea d’Administració
palmasj@ccbages.cat

Àdria Mazcuñán i Claret
Àdria Mazcuñán i ClaretERC-AM
Consellera de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat
mazcunanca@ccbages.cat

Marta Viladés i Ribera
Marta Viladés i RiberaERC-AM
Consellera de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal
viladesrm@ccbages.cat
David Aaron López i Martí
David Aaron López i MartíERC-AM
Conseller de l’Àrea de Territori i Mobilitat
lopezmd@ccbages.cat
Sílvia Tardà i Serrano
Sílvia Tardà i SerranoERC-AM
Consellera de l’Àrea d’Educació i Cultura
tardass@ccbages.cat
Enric Forcada i Valiente
Enric Forcada i ValienteERC-AM
Conseller de l’Àrea de Joventut i Habitatge
forcadave@ccbages.cat
Sergi Grau i Torrent
Sergi Grau i TorrentJxCat
Conseller de l’Àrea de Suport als Municipis i Consum
grauts@ccbages.cat

Composició del Ple

Estefania Torrente i Guerrero
Eloi Hernàndez i Mosella
Àdria Mazcuñán i Claret
Agustí Comas i Guitó
Sílvia Tardà i Serrano
David Aaron López i Martí
Marta Viladés i Ribera
Jordi Palma i Sánchez
Cristina Fabregat i Sintes
Joan Hernàndez i Moscoso
Anna Crespo i Obiols
Enric Forcada i Valiente
Jordi Pesarrodona i Capsada

Joan Zapata i Lluch
Joan Calmet i Piqué
Vicenç Llorens i Consustell
Moisés Fainé i Sánchez
Mario Vendrell i Vidal
Eulàlia Sardà i Bonvehí
Salvador Sibila i Cucurull
Katy Puig i Obradors
Sergi Grau i Torrent

Ferran Verdejo i Vicente
Montserrat Badia i Moreno
Francisca García i González
Rosa Pérez i Planell
Miquel Àngel Montañá i Merino
Sònia Hernández i Rubio

Roser Alegre i Fontanet
Guillem Cabra i Cortès

Comissions

Titulars:
Jordi Palma i Sánchez (ERC-AM)
Sergi Grau i Torrent (JxC)
Miguel Àngel Montañà i Merino (CP)
Roser Alegre i Fontanet (CUP)
Maria Luisa Ramos i Gómez (Cs)
Albert Marañón i Ledesma (ECG)

President: Jordi Palma i Sánchez
Vicepresident: Eloi Hernàndez i Mosella (presidirà la comissió en els supòsits d’absència del president)

Suplents:
Eloi Hernàndez i Mosella (ERC-AM)
Joan Zapata i Lluch (JxC)
Sònia Hernández i Rubio (CP)
Guillem Cabra Cortès (CUP)

Titulars:
Àdria Mazcuñán i Claret (ERC-AM)
Eulàlia Sardà i Bonvehí (JxC)
Francisca García i González (CP)
Roser Alegre i Fontanet (CUP)
Maria Luisa Ramos i Gómez (Cs)
Albert Marañón i Ledesma (ECG)

Presidenta: Eulàlia Sardà i Bonvehí
Vicepresidenta: Àdria Mazcuñán i Claret (presidirà la comissió en els supòsits d’absència de la presidenta)

Suplents:
Sílvia Tardà i Serrano (ERC-AM)
Joan Zapata i Lluch (JxC)
Sònia Hernández i Rubio (CP)
Guillem Cabra Cortès (CUP)

Titulars:
David Aaron López i Martí (ERC-AM)
Juan Zapata i Lluch(JxC)
Rosa Pérez i Planell (CP)
Roser Alegre i Fontanet (CUP)
Maria Luisa Ramos i Gómez (Cs)
Alberto Marañón i Ledesma (ECG)

President: David Aaron López i Martí
Vicepresidenta: Marta Viladés i Ribera (presidirà la comissió en els supòsits d’absència del president)

Suplents:
Marta Viladés i Ribera (ERC-AM)
Sergi Grau i Torrent (JxC)
Miguel Àngel Montañà i Merino (CP)
Guillem Cabra Cortés (CUP

Titulars:
Jordi Palma i Sánchez (ERC-AM)
Sergi Grau i Torrent (JxC)
Miguel Àngel Montañà i Merino (CP)
Roser Alegre i Fontanet (CUP)
Maria Luisa Ramos i Gómez (Cs)
Alberto Marañón i Ledesma (ECG)

President: Jordi Palma i Sánchez
Vicepresident: Eloi Hernàndez i Mosella (presidirà la comissió en els supòsits d’absència del president)

Suplents:
Eloi Hernàndez i Mosella (ERC-AM)
Eulàlia Sardà i Bonvehí (JxC)
Ferran Verdejo i Vicente (CP)
Guillem Cabra Cortés (CUP)

Portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)
Enric Forcada i Valiente
Àdria Mazcuñán i Claret (suplent)

Portaveu del grup comarcal de Junts per Catalunya (JxC)
Eulàlia Sardà i Bonvehí
Joan Zapata i Lluch (suplent)

Portaveu del grup comarcal Candidatura de Progrés (CP)
Maria Montserrat Badia i Moreno
Ferran Verdejo i Vicente (suplent)

Portaveu del grup comarcal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
Roser Alegre i Fontanet
Guillem Cabra i Cortès (suplent)

Portaveu del grup comarcal Ciutadans-Partido de la Ciudadania (Cs)
Maria Luisa Ramos i Gómez

Portaveu del grup comarcal En Comú Guanyem (ECG)
Albert Marañón i Ledesma

Organigrama Tècnic

Gerència
Laura Vilagrà i Pons

presidencia@ccbages.cat

Departament de Prèsidencia i Vicepresidència

Responsable
Montserrat Ramos Sedano (Administrativa)


Departament de Serveis Generals

Responsable
Maria Llum Bruno García (Secretaria general)

Eva M. López Quesada (Administrativa)
M. Dolors Simón Torra (Administrativa)
Betlem Pascual Serra (Tècnica PO FEDER)


Departament de Comunicació

Responsable
Montserrat Ramos Sedano

Eder Pozo Pérez (Tècnic)


Departament de Registre i Atenció al Públic

Responsable
Maria Llum Bruno García (Secretaria general)

Josep M. Llucià Aubia (Administratiu)

Recursos Humans

Responsable
Maria Llum Bruno García

Isabel Alarcón Casòliva (Tècnica de gestió de personal)


Departament de Serveis Financers

Responsable
Francisca Crespiera i Oms (Interventora)
Montserrat Vila i Prat (Tresorera)

Alba García Pérez (Administrativa)
Míriam Guerrero Pérez (Administrativa)

Departament de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat

Responsable
Flori Mérida Barrero

Serveis socials bàsics
Alicia Benito Conde (Tècnica de suport)
Fina Bonache Ortiz (Treballadora social)
Concepció Caelles Casanovas (Educadora Social)
Ester Martí Riera (Treballadora social)
Susanna Quero Rodríguez (Treballadora familiar)
Montserrat Reina Martínez (Treballadora social)
Adelina Palma Velázquez (Administrativa)
Núria Prat Sopeña (Treballadora social)


Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)

Responsable
Flori Mérida Barrero

Sandra Alvarado Gómez (Psicòloga)
Ester Arcos i Rossell (Advocada)
Ester Jodar Torrecillas (Tècnica d’Igualtat)


Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI Bages

Responsable
Flori Mérida Barrero

Servei d’Inclusió Social

Responsable
Roser Nin Blanco

Magdalena Jménez Segura (Administrativa)
Mònica Busuldu Cabot (Tècnica)
Adrià Silva Ramos (Auxiliar administratiu)
Anna Mir Danés (Tècnica)


Servei d’Atenció a la Infància i Adolescència (SAIA)

Responsable
Xavier Montes i Azagra

Magdalena Jiménez Segura (Administrativa)
Elisabet Agüera Blanque (Educadora social)
Jose Luís Dastis Martínez (Psicòleg)
Montserrat Díaz Sánchez (Treballadora social)
Emma Gonzalo Gallego (Treballadora social)
Jordi Pidelaserra Font (Pedagog)
Anna Roca Querol (Educadora Social)
M. Cristina Sala Bueno (Treballadora Social)
Montse Segon Armengol (Psicòloga)
Elisabet Soler Costa (Psicòloga)
Anna Ureña Calaveras (Educadora Social)

Departament de Turisme i Geoparc

Responsable
Montserrat Selga Basomba (Tècnica del Rebost del Bages)

Ferran Climent Costa (Director científic del Geoparc)
Gemma Jiménez Cortés (Administrativa)

Departament de Promoció Comarcal i Dinamització Socioeconòmica

Responsable
Isabel Ledesma Fernández

Adrià Martí Torra (Tècnic AODL per l’impuls del Pla Industrial del Bages)
Carla Puiggrós Mussons (Tècnica AODL programa Taula de la Formació del Bages)

Joan Martínez Vila (Tècnic)
Cristina Casals Alguacil (Auxiliar adminsitrativa)


Programes d’Ocupació

Responsable
Isabel Ledesma Fernández

Departament de Protecció Civil

Responsable
Noemí Fosas

Sònia Oliver Díaz (Tècnica de Protecció Civil)

Departament de Joventut

Responsable
Aleix Solé Sellarés

Alba Pascual Sarri (Tècnica)
Anna Grau Bosch (Referent d’Ocupació Juvenil del Bages)
Rita Bacardit Llovera (Tècnica)


Oficina de Rehabilitació i Habitatge

Responsable
Chari Caballero García

Marcel Escola Torra (Aquitecte tècnic)
Sònia Reillo Monteagudo (Auxiliar administrativa)
Elisenda Mata Aymerich (Auxiliar administrativa)

Departament de Medi Ambient

Responsable
Noemí Fosas Ferrer

Marta Fíguls Tristany (Tècnica)
Gemma Cucurella Pinilla (Enginyera)
Marta Benítez Almedina (Tècnica)
Cristina Sala Trulls (Tècnica d’Administració Especial)


Oficina Tècnica Comarcal

Judit Balaguer Madrid (Arquitecta)
Xavier Pons Camps (Arquitecte)
Laura Mas Tudó (Arquitecta)
Gemma Cucurella Pinilla (Enginyera)
Toni Vila Marta (Enginyer)
Salvador Soler Casacuberta (Enginyer)


Agència Comarcal de l’Energia del Bages

Responsable
Noemí Fosas Ferrer

Marc Rotllan Puig (Enginyer)
Cristina Sala Trulls (Tècnica d’Administració Especial)

Departament d’Educació

Responsable
Aleix Solé Sellarés

Marina Escàmez Marquès (Administrativa)
Montserrat Fernández Vargas (Acompanyant de transport)
Carme López Trasserras (Acompanyant de transport)
Eva Sensada Correas (Auxiliar administrativa)
Pere Vilarasau Soler (Xofer)


Departament de Cultura

Responsable
Aleix Solé Sellarés

Departament d’Informàtica

Responsable
Joan Monrós Careta

Valentí Cano Blancafort (Tècnic auxiliar d’informàtica, seguretat i sistemes)
Jordi Rubinart Martínez (Tècnic auxiliar d’informàtica i programació)


Departament de Suport als Municipis

Marc Caballol Solà (Tècnic auxiliar d’informàtica)
Daniel Portella Bergés (Tècnic auxiliar d’informàtica)


Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC)

Responsable
Carles Borràs Marin

Maria Carmen Rodríguez Cuadra (Auxiliar administrativa)