Organigrama polític

Estefania Torrente i Guerrero
Estefania Torrente i GuerreroERC-AM
Presidenta
Consellera de l’Àrea de Presidència i Vicepresidència
torrentege@ccbages.cat
Eloi Hernàndez i Mosella
Eloi Hernàndez i MosellaERC-AM
Vicepresident primer
Conseller de l’Àrea de Presidència i Vicepresidència
President del Consell d’Alcaldes
hernandezmel@ccbages.cat
Eulàlia Sardà i Bonvehí
Eulàlia Sardà i BonvehíJxCat
Vicepresidenta segona
Consellera de l’Àrea de Serveis Socials d’Atenció Especialitzada, Acollida, Integració i Gent Gran
sardabe@ccbages.cat
Joan Zapata i Lluch
Joan Zapata i Lluch JxCat
Vicepresident tercer
Conseller de l’Àrea de Medi Ambient
zapatalj@ccbages.cat
Agustí Comas i Guitó
Agustí Comas i GuitóERC-AM
Vicepresident quart
Conseller de l’Àrea de Turisme
comasga@ccbages.cat
Jordi Palma i Sánchez
Jordi Palma i SánchezERC-AM
Conseller de l’Àrea d’Administració
palmasj@ccbages.cat

Àdria Mazcuñán i Claret
Àdria Mazcuñán i ClaretERC-AM
Consellera de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat
mazcunanca@ccbages.cat

Marta Viladés i Ribera
Marta Viladés i RiberaERC-AM
Consellera de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal
viladesrm@ccbages.cat
David Aaron López i Martí
David Aaron López i MartíERC-AM
Conseller de l’Àrea de Territori i Mobilitat
lopezmd@ccbages.cat
Sílvia Tardà i Serrano
Sílvia Tardà i SerranoERC-AM
Consellera de l’Àrea d’Educació i Cultura
tardass@ccbages.cat
Enric Forcada i Valiente
Enric Forcada i ValienteERC-AM
Conseller de l’Àrea de Joventut i Habitatge
forcadave@ccbages.cat
Sergi Grau i Torrent
Sergi Grau i TorrentJxCat
Conseller de l’Àrea de Suport als Municipis i Consum
grauts@ccbages.cat

Organigrama Tècnic

Departament de Prèsidencia i Vicepresidència

Responsable
Montserrat Ramos Sedano (Administrativa)


Departament de Serveis Generals

Responsable
Maria Llum Bruno García (Secretaria general)

Eva M. López Quesada (Administrativa)
M. Dolors Simón Torra (Administrativa)
Betlem Pascual Serra (Tècnica PO FEDER)


Departament de Comunicació

Responsable
Montserrat Ramos Sedano

Eder Pozo Pérez (Tècnic)


Departament de Registre i Atenció al Públic

Responsable
Maria Llum Bruno García (Secretaria general)

Josep M. Llucià Aubia (Administratiu)

Recursos Humans

Responsable
Maria Llum Bruno García

Isabel Alarcón Casòliva (Tècnica de gestió de personal)


Departament de Serveis Financers

Responsable
Francisca Crespiera i Oms (Interventora)
Montserrat Vila i Prat (Tresorera)

Alba García Pérez (Administrativa)
Míriam Guerrero Pérez (Administrativa)

Departament de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat

Responsable
Flori Mérida Barrero

Serveis socials bàsics
Alicia Benito Conde (Tècnica de suport)
Fina Bonache Ortiz (Treballadora social)
Concepció Caelles Casanovas (Educadora Social)
Ester Martí Riera (Treballadora social)
Susanna Quero Rodríguez (Treballadora familiar)
Montserrat Reina Martínez (Treballadora social)
Adelina Palma Velázquez (Administrativa)
Núria Prat Sopeña (Treballadora social)


Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)

Responsable
Flori Mérida Barrero

Sandra Alvarado Gómez (Psicòloga)
Ester Arcos i Rossell (Advocada)
Ester Jodar Torrecillas (Tècnica d’Igualtat)


Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI Bages

Responsable
Flori Mérida Barrero

Servei d’Atenció a la Infancia i Adolescència (SAIA)

Responsable
Xavier Montes i Azagra

Magdalena Jiménez Segura (Administrativa)
Elisabet Agüera Blanque (Educadora social)
Jose Luís Dastis Martínez (Psicòleg)
Montserrat Díaz Sánchez (Treballadora social)
Emma Gonzalo Gallego (Treballadora social)
Jordi Pidelaserra Font (Pedagog)
Anna Roca Querol (Educadora Social)
M. Cristina Sala Bueno (Treballadora Social)
Montse Segon Armengol (Psicòloga)
Elisabet Soler Costa (Psicòloga)
Anna Ureña Calaveras (Educadora Social)


Servei d’Inclusió Social

Responsable
Roser Nin Blanco

Magdalena Jménez Segura (Administrativa)
Mònica Busuldu Cabot (Tècnica)
Adrià Silva Ramos (Auxiliar administratiu)

Departament de Turisme i Geoparc

Responsable
Montserrat Selga Basomba (Tècnica del Rebost del Bages)

Ferran Climent Costa (Director científic del Geoparc)
Gemma Jiménez Cortés (Administrativa)

Departament de Promoció Comarcal i Dinamització Socioeconòmica

Responsable
Isabel Ledesma Fernández

Adrià Martí Torra (Tècnic AODL per l’impuls del Pla Industrial del Bages)
Carla Puiggrós Mussons (Tècnica AODL programa Taula de la Formació del Bages)

Joan Martínez Vila (Tècnic)
Cristina Casals Alguacil (Auxiliar adminsitrativa)


Programes d’ocupació

Responsable
Isabel Ledesma Fernández

Marina González Descarga (Tècnica de coordinació de programa Treball i Formació)

Departament de Protecció Civil

Responsable
Noemí Fosas

Sònia Oliver Díaz (Tècnica de Protecció Civil)

Departament de Joventut

Responsable
Aleix Solé Sellarés

Alba Pascual Sarri (Tècnica)
Anna Grau Bosch (Referent d’Ocupació Juvenil del Bages)
Rita Bacardit Llovera (Tècnica)


Oficina de Rehabilitació i Habitatge

Responsable
Chari Caballero García

Marcel Escola Torra (Aquitecte tècnic)
Sònia Reillo Monteagudo (Auxiliar administrativa)
Elisenda Mata Aymerich (Auxiliar administrativa)

Departament de Medi Ambient

Responsable
Noemí Fosas Ferrer

Marta Fíguls Tristany (Tècnica)
Gemma Cucurella Pinilla (Enginyera)
Marta Benítez Almedina (Tècnica)
Cristina Sala Trulls (Tècnica d’Administració Especial)


Oficina Tècnica Comarcal

Judit Balaguer Madrid (Arquitecta)
Gemma Cucurella Pinilla (Enginyera)


Agència Comarcal de l’Energia del Bages

Responsable
Noemí Fosas Ferrer

Marc Rotllan Puig (Enginyer)
Cristina Sala Trulls (Tècnica d’Administració Especial)

Departament d’Educació

Responsable
Aleix Solé Sellarés

Marina Escàmez Marquès (Administrativa)
Montserrat Fernández Vargas (Acompanyant de transport)
Carme López Trasserras (Acompanyant de transport)
Eva Sensada Correas (Auxiliar administrativa)
Pere Vilarasau Soler (Xofer)


Departament de Cultura

Responsable
Aleix Solé Sellarés

Departament d’Informàtica

Responsable
Joan Monrós Careta

Valentí Cano Blancafort (Tècnic auxiliar d’informàtica, seguretat i sistemes)
Jordi Rubinart Martínez (Tècnic auxiliar d’informàtica i programació)


Departament de Suport als Municipis

Marc Caballol Solà (Tècnic auxiliar d’informàtica)
Daniel Portella Bergés (Tècnic auxiliar d’informàtica)


Oficina Comarcal d’informació al Consumidor (OCIC)

Responsable
Carles Borràs Marin

Maria Carmen Rodríguez Cuadra (Auxiliar administrativa)