Consell de Presidència

Eloi Hernàndez i Mosella
Eloi Hernàndez i MosellaERC-AM
President
Conseller de l’Àrea de Presidència, Vicepresidència i Projectes Estratègics
[email protected]
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Marta Viladés i Ribera
Marta Viladés i RiberaERC-AM
Vicepresidenta primera
Consellera de l’Àrea de Presidència, Vicepresidència i Projectes Estratègics
[email protected]
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Eulàlia Sardà i Bonvehí
Eulàlia Sardà i BonvehíJxCat
Vicepresidenta segona
Consellera de l’Àrea d’Atenció Social Especialitzada
[email protected]
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Joan Zapata i Lluch
Joan Zapata i Lluch JxCat
Vicepresident tercer
Conseller de l’Àrea de Medi Ambient
[email protected]
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Agustí Comas i Guitó
Agustí Comas i GuitóERC-AM
Vicepresident quart
Conseller de l’Àrea de Turisme
[email protected]
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Jordi Palma i Sánchez
Jordi Palma i SánchezERC-AM
Conseller de l’Àrea d’Administració i Transparència
[email protected]
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Àdria Mazcuñán i Claret
Àdria Mazcuñán i ClaretERC-AM
Consellera de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat
Presidenta del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes
[email protected]
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Cristina Fabregat i Sintes
Cristina Fabregat i SintesERC-AM
Consellera de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural
[email protected]
Activitats i béns patrimonials
David Aaron López i Martí
David Aaron López i MartíERC-AM
Conseller de l’Àrea de Territori i Mobilitat
[email protected]
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Sílvia Tardà i Serrano
Sílvia Tardà i SerranoERC-AM
Consellera de l’Àrea d’Educació i Cultura
[email protected]
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Enric Forcada i Valiente
Enric Forcada i ValienteERC-AM
Conseller de l’Àrea de Joventut i Habitatge
[email protected]
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Sergi Grau i Torrent
Sergi Grau i TorrentJxCat
Conseller de l’Àrea de Suport als Municipis i Consum
[email protected]
Currículum
Activitats i béns patrimonials

Feu clic sobre el nom per visualitzar el currículum i sobre AiBP per visualitzar la declaració d’activitats i béns patrimonials.

Comissions

Feu clic sobre el nom per visualitzar el currículum i sobre AiBP per visualitzar la declaració d’activitats i béns patrimonials.

Titulars:
Jordi Palma i Sánchez (ERC-AM) | AiBP
Sergi Grau i Torrent (JxCat) | AiBP
Miguel Àngel Montañà i Merino (CP) | AiBP
Roser Alegre i Fontanet (CUP) | AiBP
Josep Joan Roda i Rubio | AiBP

President: Jordi Palma i Sánchez | AiBP
Vicepresident: Eloi Hernàndez i Mosella (presidirà la comissió en els supòsits d’absència del president) | AiBP

Suplents:
Eloi Hernàndez i Mosella (ERC-AM) | AiBP
Joan Zapata i Lluch (JxCat) | AiBP
Sònia Hernández i Rubio (CP) | AiBP
Guillem Cabra Cortès (CUP) | AiBP

Titulars:
David Aaron López i Martí (ERC-AM) | AiBP
Joan Zapata i Lluch (JxCat) | AiBP
Rosa Pérez i Planell (CP) | AiBP
Roser Alegre i Fontanet (CUP) | AiBP
Josep Joan Roda i Rubio | AiBP

President: David Aaron López i Martí | AiBP
Vicepresidenta: Marta Viladés i Ribera (presidirà la comissió en els supòsits d’absència del president) | AiBP

Suplents:
Marta Viladés i Ribera (ERC-AM) | AiBP
Sergi Grau i Torrent (JxCat) | AiBP
Miguel Àngel Montañà i Merino (CP) | AiBP
Guillem Cabra Cortés (CUP) | AiBP

Titulars:
Jordi Palma i Sánchez (ERC-AM) | AiBP
Sergi Grau i Torrent (JxCat) | AiBP
Miguel Àngel Montañà i Merino (CP) | AiBP
Roser Alegre i Fontanet (CUP) | AiBP
Josep Joan Roda i Rubio | AiBP

President: Jordi Palma i Sánchez | AiBP
Vicepresident: Eloi Hernàndez i Mosella (presidirà la comissió en els supòsits d’absència del president) | AiBP

Suplents:
Eloi Hernàndez i Mosella (ERC-AM) | AiBP
Eulàlia Sardà i Bonvehí (JxCat) | AiBP
Ferran Verdejo i Vicente (CP) | AiBP
Guillem Cabra Cortés (CUP) | AiBP

Portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)
Enric Forcada i Valiente | AiBP
Àdria Mazcuñán i Claret (suplent) | AiBP

Portaveu del grup comarcal de Junts per Catalunya (JxCat)
Eulàlia Sardà i Bonvehí | AiBP
Joan Zapata i Lluch (suplent) | AiBP

Portaveu del grup comarcal Candidatura de Progrés (CP)
Montserrat Badia i Moreno | AiBP
Ferran Verdejo i Vicente (suplent) | AiBP

Portaveu del grup comarcal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
Roser Alegre i Fontanet | AiBP
Guillem Cabra i Cortès (suplent) | AiBP

Portaveu del grup comarcal Ciutadans-Partido de la Ciudadania (Cs)
Juan José Salvador i Pérez | AiBP

Portaveu del grup comarcal En Comú Guanyem (ECG)
Josep Joan Roda i Rubio | AiBP

Organigrama Tècnic

Departament de Prèsidencia i Vicepresidència

Responsable
Montserrat Ramos Sedano (Administrativa)


Departament de Serveis Generals

Responsable
Maria Llum Bruno García (Secretària general)

Eva M. López Quesada (Administrativa)
M. Dolors Simón Torra (Administrativa)
Betlem Pascual Serra (Tècnica PO FEDER)


Departament de Comunicació

Responsable
Montserrat Ramos Sedano


Departament de Registre i Atenció al Públic

Responsable
Maria Llum Bruno García (Secretària general)

Josep M. Llucià Aubia (Administratiu)

Recursos Humans

Responsable
Maria Llum Bruno García

Isabel Alarcón Casòliva (Tècnica de gestió de personal)


Departament de Serveis Financers

Responsable
Francisca Crespiera i Oms (Interventora)
Montserrat Vila i Prat (Tresorera)

Alba García Pérez (Administrativa)
Míriam Guerrero Pérez (Administrativa)


Departament d’Informàtica

Valentí Cano Blancafort (Tècnic d’informàtica, seguretat i sistemes)
Jordi Rubinart Martínez (Tècnic d’informàtica i programació)

Departament de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat

Responsable
Flori Mérida Barrero

Serveis socials bàsics
Alicia Benito Conde (Tècnica de suport)
Fina Bonache Ortiz (Treballadora familiar)
Concepció Caelles Casanovas (Educadora Social)
Ester Martí Riera (Treballadora social)
Susanna Quero Rodríguez (Treballadora familiar)
Montserrat Reina Martínez (Treballadora social)
Adelina Palma Velázquez (Administrativa)
Núria Prat Sopeña (Treballadora social)
Daniel Hidalgo Calvo (Administratiu)


Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)

Responsable
Flori Mérida Barrero

Sandra Alvarado Gómez (Psicòloga)
Ester Arcos i Rossell (Tècnica d’Igualtat)
Ester Jodar Torrecillas (Advocada)


Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI Bages

Responsable
Flori Mérida Barrero

Servei d’Inclusió Social, Acollida i Envelliment

Responsable
Roser Nin Blanco

Magdalena Jiménez Segura (Administrativa)
Mònica Busuldu Cabot (Tècnica)
Elena Vives Font (Dinamitzadora cívica per l’emancipació juvenil)
Laura Vilarmau Prados (Dinamitzadora cívica per l’emancipació juvenil)
Marina Jiménez del Barco Cantos (Coordinadora del Programa Treball i Formació, convocatòria-Línia Joves tutelats i extutelats 2020)
Júlia Cases Escudé (Tècnica en pràctiques)
Sandra Galdàmez Portilla (Administrativa)


Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i Adolescència (SEAIA)

Responsable
Xavier Montes i Azagra

Magdalena Jiménez Segura (Administrativa)
Elisabet Agüera Blanque (Educadora social)
Jose Luís Dastis Martínez (Psicòleg)
Montserrat Díaz Sánchez (Treballadora social)
Emma Gonzalo Gallego (Treballadora social)
Anna Roca Querol (Educadora Social)
M. Cristina Sala Bueno (Treballadora Social)
Elisabet Soler Costa (Psicòloga)
Anna Ureña Calveras (Educadora Social)
Montserrat Porta Martínez (Psicòloga)
Alicia Sabio Rodríguez (Psicòloga)

Departament de Turisme i Geoparc

Responsable
Montserrat Selga Basomba (Tècnica del Rebost del Bages)

Ferran Climent Costa (Director científic del Geoparc)
Gemma Jiménez Cortés (Administrativa)
Eva Méndez Noguera (AODL per l’Impuls de Bages Turisme)

Departament de Promoció Comarcal i Dinamització Socioeconòmica

Responsable
Albert Marañón Ledesma

Adrià Martí Torra (Tècnic promoció econòmica – Pla reactivació)
Sandra València Garcia (Tècnica promoció econòmica – Pla reactivació)
Joan Martínez Vila (Tècnica promoció econòmica – Pla reactivacióTècnic d’ocupació)
M. Mercè Blanco Meza (Tècnica AODL per l’impuls del Pla Industrial del Bages)
Gemma Giménez Cortés (Administrativa)


Programes d’Ocupació

Responsable
Albert Marañón Ledesma

Jordi Sánchez Jiménez (Tècnic d’ocupació)
Gemma Giménez Cortés (Administrativa)

Responsable
Noemí Fosas Ferrer

Marta Fíguls Tristany (Tècnica)
Cristina Sala Trulls (Tècnica)


Departament de Protecció Civil

Responsable
Noemí Fosas Ferrer

Sònia Oliver Díaz (Tècnica)

Departament de Joventut

Responsable
Paula Mora Navarro

Alba Pascual Sarri (Tècnica)
Anna Grau Bosch (Referent d’Ocupació Juvenil del Bages)
Rita Bacardit Llovera (Tècnica)


Oficina de Rehabilitació i Habitatge

Responsable
Chari Caballero García

Marcel Escola Torra (Arquitecte tècnic)
Sònia Reillo Monteagudo (Auxiliar administrativa)
Elisenda Mata Aymerich (Auxiliar administrativa)

Departament de Medi Ambient

Responsable
Noemí Fosas Ferrer

Marta Fíguls Tristany (Tècnica)
Gemma Cucurella Pinilla (Enginyera)
Cristina Sala Trulls (Tècnica d’Administració Especial)


Servei d’Assistència Tècnica Municipal

Responsable
Gemma Cucurella Pinilla (Enginyera)

Judit Balaguer Madrid (Arquitecta)
Albert Sánchez Perarnau (Arquitecte)
Salvador Soler Casacuberta (Enginyer)
Oriol Canyadell Miquel (Enginyer)
Anna Freixas Berenguer (Enginyera)


Agència Comarcal de l’Energia del Bages

Responsable
Noemí Fosas Ferrer

Marc Rotllan Puig (Enginyer)
Cristina Sala Trulls (Tècnica d’Administració Especial)

Departament d’Educació

Responsable
Paula Mora Navarro

Marina Escàmez Marquès (Administrativa)
Montserrat Fernández Vargas (Acompanyant de transport)
Carme López Trasserras (Acompanyant de transport)
Eva Sensada Correas (Auxiliar administrativa)
Pere Vilarasau Soler (Xofer)
Raquel Pujol Miñano (Auxiliar administrativa)
Adrià Silva Ramos (Auxiliar administratiu)


Departament de Cultura

Responsable
Paula Mora Navarro

Departament de Suport als Municipis

Marc Caballol Solà (Tècnic auxiliar d’informàtica)
Daniel Portella Bergés (Tècnic auxiliar d’informàtica)


Oficina Comarcal d’Informació al Consum (OCIC)

Responsable
Carles Borràs Marin

Maria Carmen Rodríguez Cuadra (Auxiliar administrativa)


Servei de suport a les tecnologies de la informació i la comunicació a les administracions locals

Responsable
Joan Monrós Careta

Marc Caballol Solà (Tècnic auxiliar d’informàtica)
Daniel Portella Bergés (Tècnic auxiliar d’informàtica)