Consell de Presidència

Estefania Torrente i Guerrero
Estefania Torrente i GuerreroERC-AM
Presidenta
Consellera de l’Àrea de Presidència i Vicepresidència
presidencia@ccbages.cat
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Eloi Hernàndez i Mosella
Eloi Hernàndez i MosellaERC-AM
Vicepresident primer
Conseller de l’Àrea de Presidència i Vicepresidència
President del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes
hernandezmel@ccbages.cat
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Eulàlia Sardà i Bonvehí
Eulàlia Sardà i BonvehíJxCat
Vicepresidenta segona
Consellera de l’Àrea d’Atenció Social Especialitzada
sardabe@ccbages.cat
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Joan Zapata i Lluch
Joan Zapata i Lluch JxCat
Vicepresident tercer
Conseller de l’Àrea de Medi Ambient
zapatalj@ccbages.cat
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Agustí Comas i Guitó
Agustí Comas i GuitóERC-AM
Vicepresident quart
Conseller de l’Àrea de Turisme
comasga@ccbages.cat
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Jordi Palma i Sánchez
Jordi Palma i SánchezERC-AM
Conseller de l’Àrea d’Administració
palmasj@ccbages.cat
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Àdria Mazcuñán i Claret
Àdria Mazcuñán i ClaretERC-AM
Consellera de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat
mazcunanca@ccbages.cat
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Marta Viladés i Ribera
Marta Viladés i RiberaERC-AM
Consellera de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal
viladesrm@ccbages.cat
Currículum
Activitats i béns patrimonials
David Aaron López i Martí
David Aaron López i MartíERC-AM
Conseller de l’Àrea de Territori i Mobilitat
lopezmd@ccbages.cat
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Sílvia Tardà i Serrano
Sílvia Tardà i SerranoERC-AM
Consellera de l’Àrea d’Educació i Cultura
tardass@ccbages.cat
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Enric Forcada i Valiente
Enric Forcada i ValienteERC-AM
Conseller de l’Àrea de Joventut i Habitatge
forcadave@ccbages.cat
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Sergi Grau i Torrent
Sergi Grau i TorrentJxCat
Conseller de l’Àrea de Suport als Municipis i Consum
grauts@ccbages.cat
Currículum
Activitats i béns patrimonials

Composició del Ple

Feu clic sobre el nom per visualitzar el currículum i sobre AiBP per visualitzar la declaració d’activitats i béns patrimonials.

Comissions

Feu clic sobre el nom per visualitzar el currículum i sobre AiBP per visualitzar la declaració d’activitats i béns patrimonials.

Titulars:
Jordi Palma i Sánchez (ERC-AM) | AiBP
Sergi Grau i Torrent (JxCat) | AiBP
Miguel Àngel Montañà i Merino (CP) | AiBP
Roser Alegre i Fontanet (CUP) | AiBP
Maria Luisa Ramos i Gómez (Cs) | AiBP
Albert Marañón i Ledesma (ECG) | AiBP

President: Jordi Palma i Sánchez | AiBP
Vicepresident: Eloi Hernàndez i Mosella (presidirà la comissió en els supòsits d’absència del president) | AiBP

Suplents:
Eloi Hernàndez i Mosella (ERC-AM) | AiBP
Joan Zapata i Lluch (JxCat) | AiBP
Sònia Hernández i Rubio (CP) | AiBP
Guillem Cabra Cortès (CUP) | AiBP

Titulars:
David Aaron López i Martí (ERC-AM) | AiBP
Joan Zapata i Lluch (JxCat) | AiBP
Rosa Pérez i Planell (CP) | AiBP
Roser Alegre i Fontanet (CUP) | AiBP
Maria Luisa Ramos i Gómez (Cs) | AiBP
Albert Marañón i Ledesma (ECG) | AiBP

President: David Aaron López i Martí | AiBP
Vicepresidenta: Marta Viladés i Ribera (presidirà la comissió en els supòsits d’absència del president) | AiBP

Suplents:
Marta Viladés i Ribera (ERC-AM) | AiBP
Sergi Grau i Torrent (JxCat) | AiBP
Miguel Àngel Montañà i Merino (CP) | AiBP
Guillem Cabra Cortés (CUP) | AiBP

Titulars:
Jordi Palma i Sánchez (ERC-AM) | AiBP
Sergi Grau i Torrent (JxCat) | AiBP
Miguel Àngel Montañà i Merino (CP) | AiBP
Roser Alegre i Fontanet (CUP) | AiBP
Maria Luisa Ramos i Gómez (Cs) | AiBP
Albert Marañón i Ledesma (ECG) | AiBP

President: Jordi Palma i Sánchez | AiBP
Vicepresident: Eloi Hernàndez i Mosella (presidirà la comissió en els supòsits d’absència del president) | AiBP

Suplents:
Eloi Hernàndez i Mosella (ERC-AM) | AiBP
Eulàlia Sardà i Bonvehí (JxCat) | AiBP
Ferran Verdejo i Vicente (CP) | AiBP
Guillem Cabra Cortés (CUP) | AiBP

Portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)
Enric Forcada i Valiente | AiBP
Àdria Mazcuñán i Claret (suplent) | AiBP

Portaveu del grup comarcal de Junts per Catalunya (JxCat)
Eulàlia Sardà i Bonvehí | AiBP
Joan Zapata i Lluch (suplent) | AiBP

Portaveu del grup comarcal Candidatura de Progrés (CP)
Montserrat Badia i Moreno | AiBP
Ferran Verdejo i Vicente (suplent) | AiBP

Portaveu del grup comarcal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
Roser Alegre i Fontanet | AiBP
Guillem Cabra i Cortès (suplent) | AiBP

Portaveu del grup comarcal Ciutadans-Partido de la Ciudadania (Cs)
Maria Luisa Ramos i Gómez | AiBP

Portaveu del grup comarcal En Comú Guanyem (ECG)
Albert Marañón i Ledesma | AiBP

Organigrama Tècnic

Departament de Prèsidencia i Vicepresidència

Responsable
Montserrat Ramos Sedano (Administrativa)


Departament de Serveis Generals

Responsable
Maria Llum Bruno García (Secretària general)

Eva M. López Quesada (Administrativa)
M. Dolors Simón Torra (Administrativa)
Betlem Pascual Serra (Tècnica PO FEDER)


Departament de Comunicació

Responsable
Montserrat Ramos Sedano

Eder Pozo Pérez (Tècnic)


Departament de Registre i Atenció al Públic

Responsable
Maria Llum Bruno García (Secretària general)

Josep M. Llucià Aubia (Administratiu)

Recursos Humans

Responsable
Maria Llum Bruno García

Isabel Alarcón Casòliva (Tècnica de gestió de personal)


Departament de Serveis Financers

Responsable
Francisca Crespiera i Oms (Interventora)
Montserrat Vila i Prat (Tresorera)

Alba García Pérez (Administrativa)
Míriam Guerrero Pérez (Administrativa)


Departament d’Informàtica

Valentí Cano Blancafort (Tècnic d’informàtica, seguretat i sistemes)
Jordi Rubinart Martínez (Tècnic d’informàtica i programació)

Departament de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat

Responsable
Flori Mérida Barrero

Serveis socials bàsics
Alicia Benito Conde (Tècnica de suport)
Fina Bonache Ortiz (Treballadora familiar)
Concepció Caelles Casanovas (Educadora Social)
Ester Martí Riera (Treballadora social)
Susanna Quero Rodríguez (Treballadora familiar)
Montserrat Reina Martínez (Treballadora social)
Adelina Palma Velázquez (Administrativa)
Núria Prat Sopeña (Treballadora social)
Daniel Hidalgo Calvo (Administratiu)


Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)

Responsable
Flori Mérida Barrero

Sandra Alvarado Gómez (Psicòloga)
Ester Arcos i Rossell (Tècnica d’Igualtat)
Ester Jodar Torrecillas (Advocada)


Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI Bages

Responsable
Flori Mérida Barrero

Servei d’Inclusió Social, Acollida i Envelliment

Responsable
Roser Nin Blanco

Magdalena Jiménez Segura (Administrativa)
Mònica Busuldu Cabot (Tècnica)
Elena Vives Font (Dinamitzadora cívica per l’emancipació juvenil)
Laura Vilarmau Prados (Dinamitzadora cívica per l’emancipació juvenil)


Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i Adolescència (SEAIA)

Responsable
Xavier Montes i Azagra

Magdalena Jiménez Segura (Administrativa)
Elisabet Agüera Blanque (Educadora social)
Jose Luís Dastis Martínez (Psicòleg)
Montserrat Díaz Sánchez (Treballadora social)
Emma Gonzalo Gallego (Treballadora social)
Jordi Pidelaserra Font (Pedagog)
Anna Roca Querol (Educadora Social)
M. Cristina Sala Bueno (Treballadora Social)
Elisabet Soler Costa (Psicòloga)
Anna Ureña Calveras (Educadora Social)

Departament de Turisme i Geoparc

Responsable
Montserrat Selga Basomba (Tècnica del Rebost del Bages)

Ferran Climent Costa (Director científic del Geoparc)
Gemma Jiménez Cortés (Administrativa)
María San Millán Lomas (Tècnica grau mig de gestió del Projecte del Rebost del Bages de 2020)
Eva Méndez Noguera (AODL per l’Impuls de Bages Turisme)

Departament de Promoció Comarcal i Dinamització Socioeconòmica

Responsable
Isabel Ledesma Fernández

Adrià Martí Torra (Tècnic AODL per l’impuls del Pla Industrial del Bages)
Joan Martínez Vila (Tècnic)
Cristina Casals Alguacil (Auxiliar administrativa)


Programes d’Ocupació

Responsable
Isabel Ledesma Fernández

Concepció Beltran Bernadich (Coordinadora i tècnica de suport del Programa Treball i Formació 2019)

Responsable
Noemí Fosas Ferrer

Marta Fíguls Tristany (Tècnica)
Cristina Sala Trulls (Tècnica)


Departament de Protecció Civil

Responsable
Noemí Fosas Ferrer

Sònia Oliver Díaz (Tècnica)

Departament de Joventut

Responsable
Aleix Solé Sellarés

Alba Pascual Sarri (Tècnica)
Anna Grau Bosch (Referent d’Ocupació Juvenil del Bages)
Rita Bacardit Llovera (Tècnica)


Oficina de Rehabilitació i Habitatge

Responsable
Chari Caballero García

Marcel Escola Torra (Aquitecte tècnic)
Sònia Reillo Monteagudo (Auxiliar administrativa)
Elisenda Mata Aymerich (Auxiliar administrativa)

Departament de Medi Ambient

Responsable
Noemí Fosas Ferrer

Marta Fíguls Tristany (Tècnica)
Gemma Cucurella Pinilla (Enginyera)
Cristina Sala Trulls (Tècnica d’Administració Especial)
Adrià Silva Ramos (Auxiliar administratiu)


Oficina Tècnica Comarcal

Judit Balaguer Madrid (Arquitecta)
Xavier Pons Camps (Arquitecte)
Laura Mas Tudó (Arquitecta)
Gemma Cucurella Pinilla (Enginyera)
Salvador Soler Casacuberta (Enginyer)
Mireia Coll Camprubí (Enginyera)
Oriol Canyadell Miquel (Enginyer)


Agència Comarcal de l’Energia del Bages

Responsable
Noemí Fosas Ferrer

Marc Rotllan Puig (Enginyer)
Cristina Sala Trulls (Tècnica d’Administració Especial)

Departament d’Educació

Responsable
Aleix Solé Sellarés

Marina Escàmez Marquès (Administrativa)
Montserrat Fernández Vargas (Acompanyant de transport)
Carme López Trasserras (Acompanyant de transport)
Eva Sensada Correas (Auxiliar administrativa)
Pere Vilarasau Soler (Xofer)
Raquel Pujol Miñano (Auxiliar administrativa)


Departament de Cultura

Responsable
Aleix Solé Sellarés

Departament de Suport als Municipis

Marc Caballol Solà (Tècnic auxiliar d’informàtica)
Daniel Portella Bergés (Tècnic auxiliar d’informàtica)


Oficina Comarcal d’Informació al Consum (OCIC)

Responsable
Carles Borràs Marin

Maria Carmen Rodríguez Cuadra (Auxiliar administrativa)


Servei de suport a les tecnologies de la informació i la comunicació a les administracions locals

Responsable
Joan Monrós Careta

Marc Caballol Solà (Tècnic auxiliar d’informàtica)
Daniel Portella Bergés (Tècnic auxiliar d’informàtica)