Servei d’àmbit comarcal que treballa per l’acollida i la inclusió de les persones estrangeres immigrades, sol.licitants d’asil o de protecció subsidiària, refugiades, apàtrides i retornades i de les seves famílies; així com per donar suport als ajuntaments de la comarca en l’impuls de polítiques en aquest àmbit, i per tal d’afavorir la convivència intercultural i promoure la cohesió social a la comarca.

 • Afavorir l’Acollida i la Inclusió de les persones estrangeres immigrades, sol.licitants d’asil o de protecció subsidiària, refugiades, apàtrides i retornades.
 • Promoure l’accessibilitat dels serveis públics a les persones migrades i la seva igualtat d’oportunitats, afavorint la inclusió social dels col.lectius més vulnerables.
 • Donar suport als ajuntaments i altres ens a l’hora de gestionar els fluxos de mobilitat internacional i la situació administrativa de les persones estrangeres.
 • Suport tècnic als ajuntaments de l’Àrea Bàsica i les entitats que gestionen el desplegament del Servei de Primera Acollida.
 • Desenvolupar el sistema de Protecció Internacional i el Programa Català de Refugi al Bages.
 • Gestió del Servei d’assessorament especialitzat en matèria d’estrangeria.
 • Gestió del Servei d’Interpretació lingüística.
 • Gestió del Programa Treball i Formació, convocatòria – Línia Joves tutelats i extutelats 2020).
 • Gestió i coordinació de la Xarxa per l’Acollida i la Inclusió de les persones sol·licitants de Protecció Internacional al Bages.
 • Gestió i coordinació de la Taula Comarcal per atendre l’arribada d’adolescents i joves que migren sols.
 • Promoure projectes de promoció de la cohesió social mitjançant la sensibilització de la població i els espais de coneixement i interrelació mútua.
 • Proposar formacions per la diversitat i la convivència amb la ciutadania, les entitats i les diferents administracions i professionals que treballen amb aquest col·lectiu.
 • Disposar de les dades de la situació de la immigració avui a Catalunya i al Bages.