De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).

Carnet bus

Sol·licitud de transport escolar i/o menjador preceptiu, curs 2021/2022

El Consell Comarcal del Bages gestiona el servei de transport i menjador escolar preceptiu a la comarca del Bages adreçat als centres públics. Les famílies que no presentin la sol·licitud en les dates establertes, podran continuar presentant-les telemàticament però no es garantirà la valoració per tal de poder iniciar el servei a l’inici del nou curs 21/22.

Els terminis per a realitzar el tràmit de les sol·licituds dels serveis de transport i/o menjador escolar pel proper curs 2021/2022 seran els següents:

  • Sol·licituds de continuïtat al centre educatiu : 4 de juny del 2021.
  • Sol·licituds de nova matricula: 18 de juny del 2021.
INSTRUCCIONS TRÀMIT TELEMÀTIC
INSTRUCCIONS IDCAT
SOL·LICITUD TELEMÀTICA
SOL·LICITUD PRESENCIAL
RELACIÓ DE PARADES

Ajuts individuals de desplaçament col·lectiu, curs 2020/2021

Aquests ajuts són destinats a finançar activitats que tinguin com a objectiu el desplaçament d’alumnes d’educació obligatòria escolaritzats en centres escolars públics  d’educació infantil, primària, secundària obligatòria (ESO) i d’educació especial de la comarca del Bages que es portin a terme en vehicles col·lectius públics  de la comarca del Bages.
 
Són beneficiaris els alumnes escolaritzats d’acord amb l’adscripció del mapa escolar que hagin de desplaçar-se a centres educatius del mateix municipi però distants del seu lloc de residència.
Es poden acolllir a aquests ajuts les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPAs), els Consells Escolars, les Associacions de Veïns (AAVV) o els Ajuntaments que tenen contractat directament aquest tipus de servei.
BASES GENERALS REGULADORES
CONVOCATÒRIA (BOPB)
SOL·LICITUD AIDC