De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).

Carnet bus

Ajuts individuals de desplaçament col·lectiu – Curs 2020-2021


Sol·licitud de transport escolar i/o menjador preceptiu, curs 2020/2021

El Consell Comarcal del Bages gestiona el servei de transport i menjador escolar preceptiu a la comarca del Bages adreçat als centres públics.
Enguany, les noves sol·licituds del transport es gestionen directament a través del Consell Comarcal. L’alumnat que ja gaudia del servei de transport i/o menjador escolar preceptiu durant el curs 2019-20 se’ls hi ha tramitat la renovació del servei pel curs vinent a través dels centres educatius, per tant, no caldrà que feu cap tràmit addicional.

Les famílies que vulgueu sol·licitar per primera vegada el servei de transport i/o menjador escolar preceptiu podreu tramitar-les telemàticament o bé presentar-les físicament a la seu del Consell Comarcal, a la Muralla Sant Domènec núm. 24 de Manresa, en l’horari de 9.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres, un cop disposeu de fotocòpia del resguard de la matrícula que facilita el centre educatiu en el moment de formalitzar la matricula pel curs 2020/2021.

Termini: Del 13 al 24 de juliol. Les sol·licituds que ens arribin posteriors a aquestes dates no podem garantir que estiguin pel primer dia de curs.

Presentació telemàtica

(El tràmit s’activarà a partir del 13 de juliol)

INSTRUCCIONS TRÀMIT TELEMÀTIC
PAS 1. EMPLENA LA SOL·LICITUD
PAS 2. REGISTRA-LA ELECTRÒNICAMENT

Presentació presencial

(El tràmit s’activarà a partir del 13 de juliol)

Imprimeix la teva sol·licitud presencial