Andrea Aguilar López (Tècnica d’Ocupació)
93 693 03 89
[email protected]

Eva Maria Fernández Luque (Tècnica d’Ocupació)
93 693 03 89
[email protected]

Seddighe Kermnshahi Garcia (Tècnica AODL BagesOcupació)
93 693 03 89
[email protected]

Eva Motis Marquès (Tècnica d’ocupació. SOC – Foment Pràctiques)
93 693 03 89
[email protected]

Mireia Torralbas Gumà (Tècnica d’ocupació)
93 693 03 89
[email protected]

Gemma Jiménez Cortés (Administrativa)
93 693 03 89
[email protected]

Eva Navarro Parra (Administrativa)
93 693 03 89
[email protected]

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).

El Consell Comarcal del Bages, des de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal, gestiona programes per fomentar l’ocupació a la comarca mitjançant subvencions del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i de la Diputació de Barcelona. Amb aquest objectiu es gestionen programes en aquelles convocatòries del SOC a les quals 29 ajuntaments de la comarca de menys de 20.000 habitats no s’hi poden acollir. El consell també col·labora amb l’Ajuntament de Manresa i diversos ajuntaments de la comarca en la gestió de diversos programes d’ocupació. D’aquesta manera es garanteix cobertura a tota la ciutadania a les polítiques actives d’ocupació que han de servir per incrementar el seu grau d’ocupabilitat i donar-los suport en la inserció laboral tot afavorint aquells col·lectius de més difícil inserció laboral.

Gestionem diversos programes destinats a diferents col·lectius de persones aturades: joves, joves amb titulació de CFGS, majors de 45 anys, persones no perceptores ni d’atur ni de subsidi, persones perceptores de la Renda Mínima d’Inserció i altres persones en risc d’exclusió social.

A més, el Consell Comarcal del Bages disposa del programa BagesOcupació per fomentar l’ocupació de qualitat a la comarca té com a objectiu principal millorar la qualitat i l’estabilitat de l’ocupació com a via imprescindible de millora de la qualitat de vida i la cohesió de la ciutadania de la comarca.

El programa va néixer fruit de l’elaboració del El Pla d’Accions per al Desenvolupament Econòmic del Bages, i de l’acord entre l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal de portar a terme la implementació de les línies d’acció estratègiques proposades en el Pla.

BagesOcupació s’ha plantejat des de l’inici com un Pla d’impuls a l’ocupació de qualitat. El seu Pla d’Acció per al període 2022 – 2023 es concreta en el desenvolupament de 9 programes. Els objectius específics que marquen l’agenda de treball de l’AODL BagesOcupació són: garantir i cohesionar serveis d’ocupació per a tota la ciutadania de la comarca del Bages, impulsar programes d’ocupació a nivell comarcal, i promoure la concertació i la coordinació entre els actors del territori.

BagesOcupació es fonamenta en la participació dels actors del territori. El treball en xarxa permet construir processos de diàleg per a la concertació de les polítiques d’ocupació a la comarca i la presa de decisions per encarar els reptes de futur. La participació i el compromís de tots els agents implicats farà possible l’execució dels projectes i les accions previstes.

El Programa Bages Ocupació és una acció subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local.

Generalitat de Catalunya
Servei d'Ocupació de Catalunya
Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social
Fons social europeu
Diputació de Barcelona