Maria Llum Bruno García (Secretària)
93 693 03 91
[email protected]

Josep M. Llucià Aubia (Administratiu)
93 693 03 50
[email protected]

De 9 a 14 h (de dilluns a divendres).
De 15:30 a 18.00 h (dilluns i dimecres).

Estiu

De 9 a 14 h (dilluns a divendres).

Nadal

De 9 a 14 h (dilluns a divendres)
del 24 de desembre al 2 de gener, ambdós inclosos.

Setmana Santa

De 9 a 14 h (dilluns a divendres).
del 29 de març al 5 d’abril, ambdós inclosos.

El Registre General és l’instrument per controlar el flux de comunicació entre el Consell Comarcal del Bages i la ciutadania o altres organitzacions i que dona fe de si s’ha produït o no aquesta comunicació.

Canal electrònic (via internet)

Funciona tots els dies de l’any, durant les 24 hores del dia. A efectes de còmputs de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil es considerarà efectuada el primer dia hàbil següent. La data i hora per la qual es regeix aquest registre, és l’establerta per la seu electrònica.

Aquesta seu registra les sol·licituds, els escrits o les comunicacions relatives a tràmits o procediments telemàtics que hi ha en el Portal de tràmits i gestions i els que es creïn en el futur, sempre que les normes d’aquests procediments així ho indiquin.

També es poden presentar les sol·licituds efectuades a través del model o sistema electrònic d’instància genèrica.

Canal presencial

Funciona tots els dies de l’any que siguin hàbils a la ciutat de Manresa. Vegeu horaris en la barra lateral d’aquesta pàgina.

Dies inhàbils de 2024

0
de gener
0
de febrer
0
de març
0
d’abril
0
de maig
0
de juny
0
d’agost
0
d’agost
0
de setembre
0
de novembre
0
de desembre
0
de desembre
0
de desembre