Roser Nin Blanco
93 693 03 68
[email protected]

Mònica Busuldu Cabot
(Tècnica)

93 693 03 68
[email protected]

Magdalena Jiménez Segura
(Administrativa)

93 693 03 68
93 693 03 98
[email protected]

Sonia Piquer Marxuach
(Administrativa)

93 693 03 68
[email protected]

De 9 a 14 (de dilluns a divendres)
De 16 a 18.00 (dilluns)

Servei d’àmbit comarcal que ofereix atenció a les persones grans, suport als ajuntaments, i a les entitats i associacions de persones grans, a partir d’accions que s’emmarquen en tres eixos: les accions que treballen el model d’atenció a la persona, les accions que tenen en compte el paradigma de l’envelliment actiu i les accions que afronten l’envelliment demogràfic de la població del Bages.

Funcions bàsiques:

  • Reconèixer i promoure les aportacions de les persones grans en el desenvolupament social, a través de la seva participació a diferents nivells, que afavoreixin la difusió del seu coneixement i experiència, com ara el Consell de les Persones Grans del Bages.
  • Treballar per enfortir les accions territorialitzades adreçades a les persones grans, amb la finalitat de desplegar una oferta d’actuacions que incideixi en les seves necessitats, des de la perspectiva de l’envelliment actiu.
  • Potenciar el treball en xarxa i integral destinat a les persones grans, des d’un model centrat en la persona i l’envelliment demogràfic de la població.
  • Promoure el benestar i el bon tracte de les persones grans impulsant línies que permetin identificar i donar resposta a les necessitats específiques del col·lectiu, en un context ciutadà de canvis demogràfics i socials. Desplegament de la Campanya Tracta’m Bé.

Servei d’atenció a persones amb (dis)capacitats.

Servei d’àmbit comarcal que ofereix atenció a les persones amb (dis)capacitats, a les seves famílies, suport als ajuntaments i a les entitats i associacions de persones amb (dis)capacitats:

Funcions bàsiques:

  • Informar, assessorar i orientar a les persones amb (dis)capacitats i a les seves famílies.
  • Informar i assessorar la ciutadania i als ajuntaments en relació amb la (dis)capacitat.
  • Col·laborar amb les entitats i associacions relacionades amb l’àmbit de la (dis)capacitat per tal de facilitar la inclusió social de les persones i millorar la seva qualitat de vida.
  • Accions de sensibilització social i difusió de les (dis)capacitats.

El transport adaptat es planteja com un servei complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada per a persones grans amb dependència i persones amb (dis)capacitats, adaptant el seu grau de necessitat de suport a causa de mobilitat reduïda, la necessitat d’acompanyament o una demència diagnosticada.