Servei d’àmbit comarcal que ofereix atenció a les persones grans, suport als ajuntaments, i a les entitats i associacions de persones grans, a partir d’accions que s’emmarquen en tres eixos: les accions que treballen el model d’atenció a la persona, les accions que tenen en compte el paradigma de l’envelliment actiu i les accions que afronten l’envelliment demogràfic de la població del Bages.

  • Reconèixer i promoure les aportacions de les persones grans en el desenvolupament social, a través de la seva participació a diferents nivells, que afavoreixin la difusió del seu coneixement i experiència.
  • Treballar per enfortir les accions territorialitzades adreçades a les persones grans, amb la finalitat de desplegar una oferta d’actuacions que incideixi en les seves necessitats, des de la perspectiva de l’envelliment actiu.
  • Potenciar el treball en xarxa i integral destinat a les persones grans, des d’un model centrat en la persona i l’envelliment demogràfic de la població.
  • Promoure el benestar i el bon tracte de les persones grans impulsant línies que permetin identificar i donar resposta a les necessitats específiques del col·lectiu, en un context ciutadà de canvis demogràfics i socials.