El protocol és un instrument elaborat i consensuat per 20 institucions i col·lectius professionals per ordenar, acordar i fer efectives les diferents intervencions; rendibilitzar els recursos de l’àmbit d’actuació i promoure un model d’intervenció especialitzat. És, per tant, una eina de suport al treball dels professionals.

Com comunicar una sospita de maltractament: Contacta amb els Serveis Socials del municipi o amb el Consell Comarcal: 93 693 03 98