Marta Fíguls Tristany (Tècnica de Medi Ambient)
93 693 03 76
[email protected]

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).

Des de l’Àrea de Medi Ambient es presta assistència als ajuntaments i es gestionen serveis i projectes per a la sostenibilitat ambiental i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la comarca:

  • Gestió dels sistemes d’abastament d’aigua potable en alta: Bages-Llobregat i Bages-Cardener. Subministrament d’aigua als municipis i elaboració i execució de projectes d’infraestructures d’abastament.
  • Informe d’activitats sotmeses al règim de llicència ambiental (annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats), a través de la ponència comarcal d’avaluació ambiental.
  • Planificació, elaboració i execució de projectes de restauració d’espais fluvials.
  • Definició d’itineraris de natura.
  • Realització d’informes, estudis i projectes en l’àmbit del medi ambient.