El Consell Comarcal del Bages executa el programa d’ocupació Treball i Formació 2023, dirigit a col·lectius amb dificultats d’inserció laboral. En aquesta edició les línies de persones beneficiàries són: persones més grans de 52 anys, persones no perceptores de prestació, Dones, persones beneficiàries de la Renda Garantida.

Mitjançant el programa les 25 persones seleccionades participen de tres grans actuacions:

  • Actuació laboral. Contractades durant 12 mesos per part del Consell Comarcal del Bages i prestant els seus serveis al Consell o a diversos ajuntaments de la comarca.
  • Formació. 2 cursos de formació d’un total de 80 hores sobre tècniques per parlar en públic i sensibilització en igualtat d’oportunitats.
  • Acompanyament. Mitjançant sessions de tutoria individuals i grupals, mensuals, reben una orientació i acompanyament per millorar la seva situació d’ocupabilitat un cop finalitzat el programa.

El Programa de Treball i Formació compta amb el suport del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Treball i Economia Social.