Tots aquells grups i associacions que es dediquen a l’educació en el lleure d’infants i adolescents i volen realitzar activitats fora del seu lloc habitual amb pernoctació que tinguin una durada igual o superior a dues nits consecutives o les activitats sense pernoctació que tinguin una durada de quatre dies o més consecutius que es desenvolupin a Catalunya han de notificar-les.

Pel que fa a les activitats esportives, el Decret només afecta les activitats de vacances del perfil de colònies, casals i rutes, però que tenen un componen esportiu important: estades/campus esportius, casals esportius i les rutes esportives.

Per a més informació:

Decret de Notificació d’Activitats d’educació en el lleure amb menors de 18 anys (PDF, 80KB)

Infografia amb les ràtios monitors/directors i participants (PDF, 725KB)

La notificació s’ha de fer a través del formulari web de notificació d’activitats. Es recomana que es consulti la guia i que es tingui en compte la següent informació:

  • Disposar d’un ordinador amb connexió a Internet i utilitzar els navegadors Internet Explorer 10 o Mozilla Firefox.
  • El formulari té un temps d’espera limitat i no es pot guardar per emplenar-lo més tard.
  • La notificació electrònica s’ha de presentar fins 7 dies abans que comenci l’activitat.
  • No es necessita signatura electrònica.