Projecte INFINITES

El projecte INFINITES neix de la cooperació entre el servei de joventut i del SAI del Consell Comarcal del Bages amb la voluntat de crear materials que contribueixin a:

  • Conèixer diferents identitats de gènere i orientacions sexuals.
  • Entendre la diversitat com un valor positiu i enriquidor.
  • Reflexionar sobre la pròpia identitat de gènere, orientació sexual i altres eixos d’opressió o privilegi que ens travessen.

El primer material que presentem ha estat creat durant l’any 2020 i consta d’una exposició itinerant, uns plafons DIN A3 i material per realitzar exposicions, tallers i activitats pel punt al pati.

Multiplicitat d’opcions: identitat i sexualitat
més enllà del binarisme i la heteronorma

La identitat de gènere i l’orientació sexual són construccions socials, obertes, flexibles i dinàmiques. Existeixen multiplicitat d’opcions, ja que cada persona s’identifica i sent d’una manera pròpia i única.

En la societat on vivim existeixen categories que ordenen i classifiquen a les persones, no només en termes de gènere: home-dona, blanc-negre, ric-pobre, heterosexual-homosexual, jove-vell, etc. Aquestes categories solen ser dicotòmiques i binàries, és a dir, dos extrems contraposats que obliden tot un ventall de possibilitats intermèdies. A més, estan regides per uns estereotips associats a cada categoria, amb un valor social diferent per a cadascun que sovint situa a les persones que estan en un extrem en una posició de privilegi i a les que estan a l’altre extrem en una posició de desigualtat.

Per exemple, si naixem amb vulva ens diuen que som dones, ens hem de comportar seguint els patrons de la feminitat (fines, amables, “cuidadoses”, etc.), ens podem posar vestits, talons, pintar-nos, ens hem de sentir atretes pels homes i ocupem un lloc de desigualtat en la societat en relació a ells (feines menys valorades, ser tractades com a objectes sexuals, etc.). O, si hem nascut a Catalunya, tenim dret a treballar, viure i gaudir dels drets que ens atorga l’estat del benestar, però si hem nascut al Marroc o a Colòmbia tenim moltes més dificultats i se’ns posen moltes més traves per accedir a aquests drets humans.

Interseccionalitat: quan es combinen diferents eixos d’opressió es manifesten diferents realitats de desigualtat i discriminació.

Podem trencar amb els estereotips de gènere, la qual cosa ens pot portar diferents conseqüències: sancions, agressions, però també alliberament, i una plenitud en sentir que podem ser com realment som.

Per tal que això sigui possible, és necessari que l’entorn (família, amistats, centre educatiu, etc.) ens doni suport, no ens jutgi i ens acompanyi amb el desenvolupament lliure de la nostra personalitat.

Dona i home s’està quedant petit davant la gran diversitat que existeix. Passa el mateix amb l’heterosexualitat i l’estreta visió coitocentrista del sexe. L’orientació del desig i la sexualitat són molt més àmplies.

Amb aquesta exposició us convidem que us endinseu dins les infinites categories relacionades amb la identitat, l’expressió de gènere i l’orientació sexual per tal que reflexioneu sobre com us afecten a cadascú de vosaltres aquestes normes del gènere, quin pes tenen en la vostra vida i com es relacionen amb altres aspectes que us defineixen.

Il·lustracions de Nazareth Dos Santos

Dinamització

Guia exposició i punt al pati

Caixa d'eines LGTBI+

Recull de termes LGTBI+

Sol·licitud de material

El material d’Infinites està plantejat des de dos formats: l’exposició i el punt al pati.

  • L’exposició consta de 12 roll-ups amb diferents conceptes i dos miralls amb frases per la reflexió (opcionalment es pot demanar la dinàmica dels fils de colors).
  • L’activitat per al punt al pati consta de 12 cartells DIN A3 i els fils de colors.

A partir del 2023 hem ampliat el material que es pot sol·licitar amb un fons de llibres sobre la temàtica que permetrà als professionals de la intervenció juvenil poder disposar d’eines especialitzades.

Els llibres estan distribuïts en funció de les edats als quals s’adrecen.

Valoració del material

Formulari per recollir les opinions i experiències d’entitats, associacions i institucions que hagin gaudit del material INFINITES. Amb aquestes valoracions volem millorar el servei i la qualitat del contingut d’INFINITES i seguir creant material adaptat a les necessitats de les persones participants.

Espais

L’Espai Iris és un espai de trobada, relació i intercanvi d’experiències per a joves LGTBI+ de la comarca del Bages. L’objectiu és crear xarxa, compartir opinions, i portar a terme activitats de sensibilització i visibilització de la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Es fan activitats com xerrades, tallers, concerts, recitals de poesia i està obert a les propostes que sorgeixin. Per aquest motiu es fan trobades d’entitats LGTBI i joves a títol individual amb ganes de coordinar-se i organitzar coses conjuntament.

El Grup Transfamílies del Bages, sorgit el passat mes d’octubre, és un espai de trobada de famílies de persones Trans on acompanyar-se mútuament en el mateix procés, debatre i treballar temes d’identitat de gènere des del no judici, el respecte i la confidencialitat. Es troben l’últim divendres de cada mes a la Casa Flors Sirera de Manresa. Per a més informació hi podeu contactar a través del mail: [email protected]

Serveis

El SAI és un servei que ofereix atenció, informació i assessorament a persones lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals (LGTBI) a la ciutadania, a entitats i a professionals en temes relacionats amb la diversitat afectiva sexual i de gènere. Defensar els drets LGTBI i erradicar l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia.

Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI Bages

El Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Bages s’adreça per una banda a oferir suport als Ajuntaments, entitats, etc., en matèria de polítiques de joventut i per una altra gestiona projectes adreçats directament a la població juvenil per tal de contribuir a la seva emancipació i participació.