Carnet Jove Internacional

Permet obtenir descomptes en les entrades de museus, teatres, exposicions fins als 30 anys, inclosos. Els avantatges i descomptes poden tenir restriccions d’edat segons quins països

Preu de tramitació: 9,00€

Documents necessaris

  • DNI, NIE o Passaport original
  • 1 fotografia en color

Carnet d’estudiant internacional

Aquest carnet us acredita com a estudiant en qualsevol país del món. Està reconegut per la UNESCO i la comunitat Europea i permet gaudir d’avantatges i descomptes arreu del món. Es pot tramitar a partir dels 12 anys.

Preu de tramitació: 9,00€

Documents necessaris

  • DNI
  • Documents conforme s’està estudiant
  • Foto mida carnet

Més informació a www.isic.es

Els carnets d’alberguista permeten l’accés a la Xarxa Internacional d’albergs juvenils

Jove

Carnet d'alberguista Jove

Per a persones de 14 a 29 anys
Els menors de 14 no necessiten disposar de carnet.
Els menors d’edat cal que presentin la Carta d’autorització.

Preu de tramitació: 9,00€


Adult

Carnet d'alberguista Adult

Per a persones a partir de 30 anys.

Preu de tramitació: 10,00€


Familiar

Carnet d'alberguista Familiar

Per a famílies amb fills i filles menors de 14 anys a càrrec o bé majors de 14 anys si pateixen alguna discapacitat legalment reconeguda. Les famílies monoparentals o nombroses gaudeixen de l’exempció del carnet d’alberguista si presenten l’original del títol o del carnet individual de família nombrosa o monoparental a tots els albergs XANASCAT.

Preu de tramitació: 18,00€


Grup

Carnet d'alberguista Grup

Adreçat a tot tipus de grup, organització o associació format per 10 o més persones. Serà necessari presentar el CIF de l’entitat o NIF del responsable en l’entrada a l’alberg i facilitar al personal de l’alberg un llistat amb els integrants del grup que pernoctin en cada ocasió.

Preu de tramitació
: 16,00€

Carnet Professor Internacional

Per a professorat en actiu adscrit en centres reconeguts oficialment i que acreditin que treballen a dedicació plena durant l’any acadèmic. Permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatres, exposicions, llocs d’interès cultural…

Preu de tramitació: 9,00€

Documents necessaris:

  • DNI
  • Comprovant d’estar en actiu
  • Foto mida carnet

Més informació a www.isic.es