Beques Menjador, curs 2019-2020

CALENDARI

Objecte de la convocatòria:

L’objecte de la convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals per a la utilització del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca del Bages als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants per al curs 2019-2020.

Imports de l’ajut:

Es garantirà un import diari de l’ajut del 100% o del 50% del preu del menjador (màxim 6,20€/dia),  en funció dels llindars de renda i les puntuacions fixades a les bases de la convocatòria.

Presentació de la sol·licitud:

La sol·licitud es presentarà en el centre educatiu de matriculació de l’alumne/a.

Responsable del servei:
Aleix Solé i Sellarés

Contacte:
Tel: 93 693 03 57
educacio@ccbages.cat

Horari:
De 8.00 a 15.00h (de dilluns a divendres)
De 15.30 a 18.00h (dilluns, excepte entre el 15 de juny i el 15 de setembre)

Pel que fa al Registre: de 9.00 a 14.00h i dilluns i dimecres de 16.00 a 18.00h

Menjador preceptiu

Servei escolar de menjador amb caràcter preceptiu:

El Departament d’Ensenyament garantirà la prestació del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres docents públics de la seva titularitat, quan l’alumnat estigui obligat a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.

En aquest supòsit, la prestació del servei escolar de menjadors per part del Departament d’Ensenyament tindrà caràcter gratuït d’acord amb el que disposa l’article 65.2 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.

Gestió del servei escolar de menjador

Cuinem diàriament a les escoles de la comarca

Utilitzem productes ecològics, de temporada i de proximitat

Parlem anglès al menjador amb monitors especialitzats

Menús

EMPRESA EUREST

EMPRESA SERHS FOOD

EMPRESA AUSOLAN

Totes les derivacions de menús per al·lèrgens i intolerants les trobareu al apartat de sota separades per mesos

Menús d’al·lèrgies i intoleràncies

Empresa AUSOLAN

Empresa SCOLAREST

AUSOLAN

EUREST

SERHS

EUREST

SERHS

AUSOLAN

EUREST

SERHS

AUSOLAN

AUSOLAN

EUREST

SERHS

Projecte d’anglès al menjador

El projecte d’anglès al menjador escolar pretén donar recursos i eines per mantenir la motivació i l’ interès per aquest idioma durant aquest espai.
El propòsit del projecte és la pràctica de la llengua anglesa mitjançant diàlegs i dinàmiques d’aprenentatge senzilles en un ambient relaxat, lúdic i distès que conviuran amb els hàbits saludables que es porten a terme durant el servei escolar de menjador.

Alba Lliró, Alba Ramos, Hayad Said i Aina Vima