El Centre Josep Orgué forma part del grup Àuria, que vetlla per la promoció de l’autonomia i l’accessibilitat universal que assessora les persones en situació de dependència i les seves famílies, professionals i entitats de manera oberta i gratuïta. Compta amb un Banc d’Ajudes Tècniques amb productes de suport que es poden cedir, de manera temporal, a les persones que ho necessitin. De la mateixa manera, recull i repara elements de suport que ja no es necessitin per posar-los a la disposició universal.

A la Catalunya Central disposem del Banc d’Ajudes Tècniques d’Igualada, a l’avinguda Andorra núm. 28.

L’horari d’atenció: és de 9 a 17. 30 h de dilluns a divendres
Telèfon: 93 801 773
Correu electrònic: acastells@auriagrup.cat
Altres correus electrònics: sirius.bsf@gencat.cat o fundació@auriagrup.cat
Forma d’accés: la forma per derivar casos és a través d’una senzilla fitxa de derivació que podeu sol·licitar al centre o al CCB.

El protocol és:
1. Es detecten les necessitats (Barreres arquitectòniques, subvencions, valorar productes per a transferències, bany, adaptacions al domicili, etc.)
2. S’explica a la persona usuària o persona de contacte el servei i se li ofereix assessorament per part del centre (sempre de forma gratuïta).
3. S’envia e-mail a acastells@auriagrup.cat amb la fitxa de derivació emplenada.
4. El centre contacta amb la persona o família per poder donar resposta a la consulta, o fer visiti al domicili en cas que sigui necessari.

AGOST TANCAT