La Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) i l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona treballen col·laborativament per aconseguir la plena participació i integració en la societat de les persones sordes. Un dels mitjans més efectius són els intèrprets de llengua de signes.

S’ofereixen diferents serveis individualitzats per suprimir les barreres de comunicació, realitzar tràmits o gestions, consultes administratives i entrevistes amb el personal dels Serveis Socials Bàsics.

  • Servei Ordinari d’Interpretació
  • Servei d’Interpretació a l’àmbit jurídic
  • Serveis col·lectius

Per sol·licitar un intèrpret o fer qualsevol consulta podeu adreçar-vos a la pàgina web de FESOCA, o directament als serveis d’atenció.