Servei de transport Adaptat i Assistit del Bages

El transport adaptat es planteja com un servei complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada per a persones grans amb dependència i persones amb discapacitat, adaptant el seu grau de necessitat de suport a causa de mobilitat reduïda, la necessitat d’acompanyament o una demència diagnosticada.
k

CONVOCATÒRIA D’ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS PER AL TRANSPORT ADAPTAT ANUALITAT 2018