OBI – Ocupacio al Bages Industrial 2017-11-13T11:05:48+00:00

Ocupació al Bages Industrial

El Consell Comarcal del Bages participa al Programa OBI-Ocupació al Bages Industria. El projecte està co-finançat per la Diputació de Barcelona i té com a objectiu impulsar l’ocupació al sector industrial metal·lúrgic i auxiliar d’automoció de la comarca. Compta amb la participació de múltiples agents público-privats de la comarca: Universitats EPSEM-UPC, Fundació Lacetània,  Patronal Metal·lúrgica del Bages, PIMEC Catalunya Central, Cambra de Comerç i Indústria de Manresa i varis Ajuntaments de la comarca.

Es programa es va iniciar l’any 2015 i es treballa en diversos àmbits:

  • Orientació laboral a les persones participants: mitjançant entrevistes individuals i seguint la metodologia de competències s’establiran objectius professionals i els itineraris laborals necessaris per assolir-los.
  • Formació tècnica: cursos en l’àmbit del metall tal com Tractament de xapa, Operacions auxiliars de fabricació mecànica, Verificació tridimensional, Soldadura en TIG o Interpretació de plànols… amb opció de fer pràctiques en empreses.
  • Visites a les empreses de la comarca i grups de treball amb els responsables de direcció o de recursos humans amb l’objectiu d’enfortir els lligams de col·laboració publico-privada, captar ofertes de feina, donar resposta ràpida a les necessitats de personal i de formació del sector i dinamitzar una borsa de treball especifica del sector.
  • Foment de la innovació: donant suport als estudis de postgrau industrial del Campus Manresa i a la realització, en el marc d’aquests estudis, de projectes de R+D aplicables a empreses industrials del Bages.

El Consell Comarcal del Bages lidera les actuacions de coordinació i seguiment entre tots els participants del projecte, coordina la prospecció empresarial i s’encarrega de l’estratègia de comunicació a les empreses.

Responsable del servei:
Isabel Ledesma Fernandez
Anna Prat i Noguer (Promoció industrial)

Contacte:
Tel: 93 693 03 83
Tel2: 93 693 03 52
peconomica@ccbages.cat
pindustrial@ccbages.cat

Horari:
De 8.00 a 15.00 h. (de dilluns a divendres)
De 15.30 a 18.00 h. (dilluns)