VISIBILITZACIÓ DEL GEOPARC MUNDIAL UNESCO DE LA CATALUNYA CENTRAL

El Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central va esdevenir Geoparc de les Xarxes Europea i Mundial el setembre del 2012, és també el primer de Catalunya en ser reconegut com a  Geoparc Mundial de la UNESCO.

És tracta d’un projecte vertebrador que posa en valor atractius geològics i miners del territori així com també els atractius turístics sota un denominador comú, el geoturisme, amb una oferta turística interessant i de qualitat, que integra cultura, natura, geologia, mineria i gastronomia.

Amb l’afany de millorar l’oferta turística de la comarca, el Consell Comarcal fa que l’operació principal del PO FEDER 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, consisteixi en la dinamització del Geoparc com a eix vertebrador per la diversificació de l’economia de la comarca mitjançant el geoturisme, potenciant el sector terciari, generant ocupació, posicionant el Geoparc i preservant de manera sostenible el patrimoni local.

Les estratègies d’aquest projecte d’impuls del geoturisme al Bages van adreçades a:

  • Fer del geoturisme un motor econòmic comarcal que generi ocupació.
  • Promoció de la comarca posant en valor les seves fortaleses i potencials.

Les actuacions que s’impulsen dins del marc del projecte “el Geoturisme com a eix vertebrador per la dinamització turística i econòmica del Bages del PO FEDER 2014-2020 eix 6”, es fan amb l’objectiu de dinamitzar i diversificar l’economia de la comarca mitjançant el geoturisme, potenciant el sector terciari, generant ocupació i preservant de manera sostenible el patrimoni local. Tot plegat entenent que s’ha de fer del geoturisme un motor econòmic comarcal que generi ocupació aprofitant-lo com una oportunitat per la diversificació de l’economia del Bages i, especialment, per al seu sector turístic, gràcies a la singularitat geològica de la comarca i a la marca Geoparc Mundial de la UNESCO.

És un projecte per l’impuls del geoturisme al Bages i un projecte de turisme sostenible perquè s’enfoca en la promoció i en la preservació del patrimoni local, especialment el geològic, a través de la realització d’actuacions basades en rehabilitacions del patrimoni arquitectònic, monumental i natural com també la millora de l’accessibilitat i senyalització dels recursos patrimonials i paisatgístics relacionats amb el llegat geològic i miner de la comarca.

També és una aposta decidida cap al geoturisme en l’àmbit de la comarca del Bages, on 8 municipis treballaran conjuntament amb l’objectiu de posar en valor el patrimoni arquitectònic i geològic de cada indret. Cadascun d’aquests projectes tenen una visió supramunicipal que servirà per reforçar la marca GEOPARC, essent el paraigües sota el qual es gestionaran i coordinaran tots els agents públics i privats a fi de millorar l’oferta turística d’aquest i posar en valor els atractius del Bages.

Les actuacions que s’han dut a terme a través del projecte el Geoturisme com a eix vertebrador per la dinamització turística i econòmica del Bages amb codi d’operació GO03-000865, eix prioritari 6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència de recursos. El Programa Operatiu PO FEDER 1420 va acceptar el projecte amb un cost total de 1.979.195,72 euros i un cost total subvencionable de 1.635.698,94 euros per a l’execució de les següents actuacions:

Actuació 1: Supressió de barreres arquitectòniques i edifici annex del museu d’història d’Artés

Actuació 2: Condicionament de l’accés i promoció turística del pont vell d’Avinyó

Actuació 3: Rehabilitació tines dels Manxons de Callús

Actuació 4: Millora dels espais de divulgació del Parc Cultural de la Sal de Cardona

Actuació 5: Centre d’Interpretació enoturístic l’escorxador. Espai d’experiències de Navàs

Actuació 6: Centre d’Interpretació lunar de Navàs

Actuació 7: Projecte de reforma de la casa museu Torres Amat de Sallent

Actuació 8: Rehabilitació del Conjunt Monumental de Sant Vicenç de Castellet

Actuació 9: Habilitació de la Capella de Cal Clarassó com a Oficina de Turisme de Santpedor

Actuació 10: Pla de senyalització del Geoparc i execució del mateix

Actuació 11: Pla de Màrqueting i Comunicació del Geoparc i execució del mateix