El format dels tallers es durà a terme en dues sessions telemàtiques, de dues hores cada una i amb suport telemàtic posterior. De l’1 al 17 de desembre de 2021.

Les administracions públiques han evolucionat en els darrers anys gràcies al desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació, el que ha provocat canvis importants en la producció, prestació i qualitat dels serveis públics i en la manera com els ciutadans interaccionen amb l’administració.

L’administració electrònica permet que els serveis que ofereix l’Administració a la ciutadania es prestin d’una manera més eficaç, ràpida i eficient, facilita l’acostament als ciutadans, multiplica els canals pels quals aquests s’hi poden relacionar, i en simplifica les relacions.

Amb l’objectiu de millorar l’eficiència interna, les relacions interadministratives i les relacions de l’Administració amb la ciutadania, les empreses i les organitzacions. De la mateixa manera, tots els funcionaris, entitats sense personalitat jurídica, col·legiats (arquitectes, advocats, etc.), persones jurídiques i els representants, sempre que vulguin relacionar-se amb l’ajuntament per la seva empresa, com a representants de la seva entitat o com a col·legiats, estan obligats per les noves disposicions legals a fer totes les peticions utilitzant les eines que els hi proporciona l’administració electrònica.

Objectius

 • Promoure l’ús del canal digital i dels mitjans d’identificació electrònica.
 • Ajudar a autònoms, petita i mitjana empresa a licitar i facturar de forma electrònica.
 • Donar a conèixer el funcionament de la Finestreta Única Empresarial.
 • Ajudar a associacions i entitats en la tramitació i justificació de subvencions.
 • Ajudar a les gestories en la seva relació amb l’administració.
 • Ajudar a col·lectius professionals o socials concreta en la seva relació amb l’administració.
 • Donar a conèixer de forma pràctica el dret d’accés a la informació pública.

A qui va dirigit

Col·lectius obligats, petita i mitjana empresa, autònoms, associacions i entitats sense finalitat de lucre, gestories, col·lectius professionals o socials i altres interessats.

Formadors

Impartit per formadors experts en totes les eines de l’administració electrònica.

Continguts

 • Sistemes d’identificació i signatura (certificat de representat legal, idCAT i l’idCAT Mòbil).
 • Seu electrònica d’una administració (llocs web d’ajuntaments i altes entitats locals).
 • e-TRAM. (tràmits en línia).
 • e-Notum. (notificacions electròniques).
 • eFACT ,FACE i B2Brouter (factures electròniques).
 • Representa (persones que poden realitzar les tramitacions en nom vostre – gestors…).
 • Finestreta única empresarial (on es pot realitzar la tramitació).

Inscripcions

Una inscripció per persona seleccionant un dels quatre tallers que a continuació es detalla (cada taller consta de dues sessions).

Feu clic a l’enllaç del taller que vulgueu assistir. No es permet la inscripció a més d’un taller.

Taller 1

Taller 2

Taller 3

Taller 4

Elements necessaris per realitzar el curs

Ordinador amb webcam, micròfon i connexió a internet. Targeta sanitària (per generar un certificat digital).
Correu electrònic de suport: [email protected]

image_pdfExporta a PDF