Amb l’entrada a l’estat d’Emergència I per sequera hidrològica a la unitat d’explotació

10 – Embassaments del Llobregat el Consell Comarcal del Bages i Aigües de Manresa han convocat una reunió informativa adreçada als ajuntaments de la comarca integrats en el Pla d’Emergència en situacions de sequera per a l’abastament d’Aigües de Manresa en alta, que inclou els municipis del sistema d’abastament en alta Bages Cardener. En el marc de la reunió, s’han exposat les limitacions i restriccions d’ús de l’aigua que implica l’estat actual d’emergència i s’han resolt dubtes entre els assistents.

 

Control i fiscalització de consums

La trobada ha tractat el control i fiscalització de consums per part de l’administració i l’establiment de sancions davant de consums excessius. D’una banda, el Decret Llei 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s’estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l’àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya estableix un règim sancionador per incompliment del Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera per part dels municipis que l’ACA ja ha començat a aplicar. En paral·lel, s’ha insistit que, amb la voluntat de complir les disposicions vigents, és necessari que els ajuntaments es dotin d’una ordenança, com a eina que ha de permetre regular les restriccions als municipis, així com establir sancions davant eventuals incompliments. En aquest sentit, el Consell Comarcal del Bages està fent arribar als ajuntaments un model d’ordenança tipus als municipis per a facilitar-ne la tramitació.

 

Situació preocupant

Les reserves d’aigua actuals són preocupants, especialment si no plou a la primavera. Cal que tota la població prengui consciència de la importància de prendre mesures i reduir consums. En aquest sentit, cal remarcar que el consum domèstic en situació d’Emergència es considera excessiu a partir dels 100 litres per habitant i dia (27 m3/trimestre en una llar amb tres persones).

image_pdfExporta a PDF