El Consell Comarcal del Bages fa difusió de la pàgina web oficial de l’Estat per al seguiment dels resultats de les eleccions municipals de diumenge. A través d’aquest enllaç podreu consultar tota la informació i fer un seguiment acurat de la jornada electoral. La jornada decidirà també, de manera indirecta, els membres dels consells comarcals i els diputats de les quatre diputacions. A Catalunya hi ha 40 consells comarcals, que tenen competències en cooperació local, a més d’altres que els poden ser delegades: esports, joventut, promoció turística, gestió d’escombraries…  S’organitzen en un ple i estan presidits per un president o presidenta. El nombre de consellers o conselleres que en formen part depèn dels habitants de cada comarca. L’elecció dels membres es fa a partir dels resultats de les eleccions municipals, un cop s’han constituït els ajuntaments. L’assignació ve determinada pel nombre de regidors i els vots de cada formació política i, finalment, es reparteixen segons la fórmula prevista per la llei comarcal.

image_pdfExporta a PDF