L’Agència Comarcal de l’Energia del Bages ha explicat als Ajuntaments de la comarca els canvis de la normativa elèctrica que entraran en vigor a partir de l’1 de juny. El canvi normatiu afecta l’estructura tarifària de la facturació d’energia elèctrica al conjunt de l’Estat en què, entre d’altres, hi haurà les següents modificacions:

  • El terme d’energia (la part de la factura que depèn del consum) passa a tenir un cost econòmic més important. Per tant, les mesures d’eficiència energètica passen a tenir un major impacte.
  • El terme de potència (la part fixa de la factura) perdrà pes respecte l’actualitat.
  • S’afegeixen nous períodes tarifaris (3 pels de menys de 15 kW i 6 pels de més de 15 kW), afegint complexitat a la facturació elèctrica.
  • Els punts de subministrament associats a punts de recàrrega de vehicle elèctric en la via pública podran veure reduïda la seva facturació energètica. Per optar a aquesta reducció, caldrà aportar la documentació de legalització i un document de sol·licitud.
  • Les instal·lacions d’autoconsum milloren la seva rendibilitat econòmica (s’autoconsumeix energia en les hores del dia en què l’energia pot arribar a doblar el seu preu respecte a l’actualitat).
  • S’esvaeixen incerteses en l’autoconsum compartit, ja que en baixa la tensió (tots els subministraments gestionats per l’Agència) no s’haurà de pagar cap peatge per a utilitzar la xarxa en autoconsums pròxims entre equipaments situats a menys de 500 metres de la instal·lació fotovoltaica.
  • Els consistoris que comptin amb subministraments eventuals (fires, festes, etc) també canvia la manera de facturar la potència.

 

L’Agència Comarcal de l’Energia ha elaborat el següent document, que posa a disposició de tots els municipis.

Informe estructura tarifària

 

image_pdfExporta a PDF