La comarca disposa de 911 hectàrees de sòl industrial, un 75% de les quals ja estan ocupades

Hi ha una inquietud compartida a la comarca per poder assegurar emplaçaments industrials de grans dimensions

El Consell Comarcal del Bages ha presentat l’informe “Sòl industrial i grans parcel·les al Bages 2017”, que fa una radiografia de les possibilitats de trobar grans parcel·les no edificades disponibles al conjunt de polígons d’activitat econòmica de la  comarca. La Cambra de Comerç de Manresa i altres entitats socioeconòmiques de la comarca han manifestat diverses vegades la inquietud de no poder donar resposta a la demanda de parcel·les de grans dimensions.

Actualment, el Bages disposa de 911 hectàrees de sòl industrial, un 75% de les quals ja estan ocupades. El sòl industrial disponible no edificat ascendeix a 105,6 hectàrees i les grans extensions de sòl industrial es concentren actualment a Sant Fruitós de Bages (polígons Carretera de Berga i El Grau), Sallent (polígons Pla del Mas i Plans de la Sala LogisBages), Manresa (Els Comptals II),  Avinyó (El Soler), Navarcles (Solervicens) i Artés (Santa  Maria d’Artés ampliació II).

Un dels aspectes que destaca l’informe és l’escassetat de parcel·les de grans dimensions que s’estan comercialitzant actualment als polígons existents i la necessitat de revisar amb major profunditat parcel·les grans que no es comercialitzen actualment i podrien augmentar significativament l’oferta de la comarca.

L’estudi també considera la possibilitat que l’emplaçament de possibles noves instal·lacions empresarials industrials pugui efectuar-se no només en solars ja edificats sinó també en sòls industrials previstos per desenvolupar, en casos en què la necessitat de l’empresa no sigui immediata i aquesta pugui esperar el temps necessari per tirar endavant la urbanització d’un nou sector. En aquest cas, les opcions a la comarca són més elevades ja que hi ha 346,3 noves hectàrees previstes per desenvolupar i, alhora, en tractar-se de nous desenvolupaments, podrien adaptar-se molt millor a les necessitats específiques de l’empresa sol·licitant.

Les dades de l’informe s’han extret del portal comarcal de polígons i empreses del Bages: http://poligonsbages.cat/venda-lloguer on hi ha el cens comarcal de naus i terrenys en venda o lloguer de la comarca que es va actualitzant permanentment des de l’any 2010 per facilitar la cerca de sòl i sostre industrial i facilitar el contacte amb els diferents intermediaris en la venda/lloguer dels diferents espais disponibles per ocupar.

L’informe avalua potencials solars i terrenys disponibles a la comarca amb l’objectiu de tenir una relació ordenada d’opcions davant d’una eventual demanda de sòl industrial sense edificar de grans dimensions (més de 0,25 hectàrees/25.000 m2 ).

El cens de naus comercialitzades s’ha sobreposat a la informació de parcel·les no edificades d’acord amb la informació cadastral. Així, no només s’han tingut en compte les parcel·les que actualment s’estan comercialitzant sinó totes les parcel·les potencialment disponibles a cadascun dels polígons de la comarca.

Podeu consultar l’informe complet en aquest enllaç: http://ow.ly/GxyZ30dqLES

Comparteix

image_pdfExporta a PDF