El Consell Comarcal del Bages ha obert la convocatòria d’ajuts per al menjador escolar corresponents al curs 2024-2025. Ho ha fet amb dues setmanes d’antelació, una circumstància que ha permès donar un suport previ als centres educatius d’alta complexitat a més de facilitar l’avançament dels terminis de resolució dels ajuts i de suport a la ciutadania per part del servei d’Educació i Cultura del Consell Comarcal del Bages. A través d’aquesta convocatòria s’atorgaran ajuts del 70% i del 100% del cost del servei. Aquest curs 23-24 s’ha mantingut la tendència a l’alça pel que fa al nombre d’ajuts i, en aquest sentit, fins a data d’avui 5.095 infants es beneficien de les beques de menjador escolar.

 

Els ajuts continuaran estant disponibles per a l’alumnat escolaritzat en els cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’educació infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantat, i qualsevol dels cursos de l’ensenyament de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris de centres educatius de la comarca dels Bages que no li correspongui el menjador preceptiu (gratuïtat per manca d’oferta educativa en el municipi de residència) matriculats en qualsevol centre educatiu sostingut amb fons públics, d’acord amb els criteris fixats a les bases reguladores.

 

Tota la informació, sol·licitud i instruccions de la convocatòria es poden consultar a la pàgina web del Consell Comarcal del Bages. La tramitació de les sol·licituds a través de l’IdCat mòbil és la manera més senzilla de fer el tràmit. Les famílies que presentin la sol·licitud fins al 30 d’abril tenen garantida la valoració abans de l’inici de curs. Les famílies, però, podran continuar presentant les sol·licituds amb posterioritat. En paral·lel, el Servei d’Educació enviarà la informació de la convocatòria d’ajuts a les famílies beneficiàries del curs anterior, als centres educatius i als ajuntaments del territori.

 

image_pdfExporta a PDF