Consell Comarcal del Bages i Ampans han mantingut una nova reunió de treball aquest matí per continuar avançant en el model que doni resposta a les necessitats de transport adaptat de les persones majors de 21 anys amb necessitats especials a la comarca, un treball iniciat abans de l’estiu, així com abordar l’inici de curs.

 

Aquest curs 2022-2023, de les 43 persones majors de 21 anys amb necessitat de transport adaptat, se n’han pogut reubicar gairebé la meitat en places vacants de les línies de transport escolar obligatori. La resta, que estan en aquests moments essent desplaçades per les pròpies famílies, poden optar a l’ajut econòmic que facilita el Departament de Drets Socials i que gestiona del Consell Comarcal, a l’espera de resoldre en les properes setmanes la situació que els afecta.

 

El Consell Comarcal del Bages manté un diàleg obert amb els departaments de la Generalitat de Catalunya de Drets Socials i Territori, en concret la Direcció General de Serveis Socials i la Direcció General de Transports, i ha establert converses amb entitats del tercer sector per dissenyar un model de transport que doni resposta a la demanda actual i s’incrementin els recursos econòmics destinats al servei.

 

La trobada d’aquest matí a la seu del Consell Comarcal del Bages ha comptat amb la participació de la consellera de l’Àrea d’Atenció Social Especialitzada, Eulàlia Sardà Bonvehí, la consellera de l’Àrea d’Educació, Sílvia Tardà Serrano, i de la presidenta del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Bages i consellera de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat, Àdria Mazcuñán Claret.

 

Prèviament a la reunió, el Consell Comarcal ha informat les famílies que s’han quedat sense transport i que s’han apropat a la seu de la institució de les gestions que, darrerament, des del Consell Comarcal del Bages s’han establert amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, que és l’administració competent en matèria de transport adaptat, i amb les entitats del sector, per trobar una solució tant a curt com a llarg termini. En aquest sentit i a partir de la pressió feta des del Consell Comarcal del Bages i els municipis afectats el Departament de Drets Socials ha creat un grup de treball específic per resoldre la qüestió.

 

Solució conjunta

La manca de transport per a les persones majors de 21 anys amb necessitats especials és una realitat que es repeteix a moltes altres comarques de Catalunya. És per això que la setmana vinent hi haurà una reunió entre el Departament de Drets Socials i diversos consells comarcals d’arreu del país per buscar una solució conjunta.

 

En paral·lel, i per tal de resoldre el tema a curt termini, el Consell Comarcal del Bages ha convocat una reunió amb els 30 ajuntaments de la comarca i les entitats del sector per analitzar les diverses situacions que es donen a cada poble i potenciar les línies de transport compartides entre municipis sempre que sigui possible, a banda de perfilar propostes a fer a nivell nacional. La voluntat és establir un model mancomunat, cofinançat i cogestionat amb la participació de totes les administracions competents, les entitats del sector i les famílies.

image_pdfExporta a PDF